X Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (MKNOL)

Korytnica, 15 – 19 maja 2015 r

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas X Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku (MKNOL). Konferencja jest organizowana przez Instytut Farmaceutyczny co 2 lata będąc integracyjnym forum prezentacji wyników badań, wymiany poglądów i dyskusji. Część wykładowa obejmuje tematykę z zakresu chemii medycznej, syntezy i technologii organicznej, analityki farmaceutycznej i klinicznej oraz technologii
farmaceutycznej. Więcej informacji na stronie organizatorów: http://mknol.systemcoffee.pl/
.