Ekstraktor przygotowania próbki Hanson XTRX500

Dokładne i powtarzalne przygotowanie próbki jest kluczowe przy określaniu zawartości substancji czynnej w produktach farmaceutycznych. Tradycyjne metody przygotowania próbki często zajmują dużo czasu, a niektóre produkty potrzebują kilku godzin do rozpuszczenia. Ekstraktor przygotowania próbki XTRX500 firmy Teledyne Hanson zapewnia szybkie i efektywne rozwiązanie do ekstrakcji i rozpuszczania substancji czynnej z różnych form leków. Przygotowanie próbki (kruszenie, mieszanie, rozpuszczanie) przeprowadzane jest w oznaczonych indywidualnym kodem QR, jednorazowych woreczkach polipropylenowych. Urządzenie rejestruje kody QR przypisane do woreczków, aby zapobiec przed uruchomieniem nowego testu z używanym woreczkiem. Dzięki wykorzystaniu woreczków eliminowana jest potrzeba mycia dużych ilości szkła oraz zagrożenie zanieczyszczeń krzyżowych. Dostępne są dwa rozmiary woreczków: 100 ml – dla objętości od 25 ml do 100 ml oraz 500 ml – dla objętości od 100 ml do 500 ml. Do ekstrakcji mogą zostać wykorzystane wodne oraz polarne rozpuszczalniki organiczne. Woreczki do ekstrakcji posiadają wytrzymałe polipropylenowe szczęki, które poruszają się pulsacyjnie z wysoką częstotliwością. Pulsacje pozwalają na sproszkowanie formy stałej, przyspieszając tym samym uwalnianie substancji aktywnej z postaci leku. Ekstraktor jest wyposażony w mieszadła z czterema rolkami, których ruchy w górę i w dół zapewniają wymuszone mieszanie strumieniowe, a tym samym szybkie uwalnianie i jednorodność roztworu. Dzięki krótkiemu czasowi ekstrakcji (kilka minut), roztwór nie nagrzewa się w woreczkach. Jest to znacząca zaleta w przypadku substancji wrażliwych na podwyższoną temperaturę. Unikalny kształt woreczków XTRX500 zapewnia optymalny i szybki pobór próbki. Ekstraktor składa się z dwóch części: jednostki głównej oraz dołączanej do niej kasety. Woreczki mocowane są do kasety, a ta do głównej jednostki. Jest to urządzenie proste w obsłudze, sterowane za pomocą jednego przycisku. Ekstraktor może zostać uruchomiony w trybie natychmiastowym lub z poziomu wcześniej utworzonej metody, która może być dodatkowo zabezpieczona hasłem. W metodzie można zaprogramować czas kruszenia i mieszania, ich niezależne włączenie / wyłączenie oraz w razie potrzeby krok dodania rozpuszczalnika.

 

» Strona producenta »