Automatyczny zmieniacz filtrów Hanson

Próbki pobrane podczas testu uwalniania substancji czynnej z postaci leku muszą zostać przefiltrowane przed wykonaniem pomiarów analitycznych. Podczas ręcznego pobierania prób, filtracja przeprowadzana jest manualnie przez filtry zamocowane na końcu kaniuli i/lub filtry strzykawkowe. W trakcie testów z zastosowaniem automatycznych systemów poboru próbek używa się filtrów o porowatości 1-70 µm zakładanych na końce próbników, choć dla analizy chromatograficznej (HPLC) wymagana może być filtracja przez membrany o porowatości 0,22 µm. Ta ostatnia może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem filtrów strzykawkowych w liniach przepływu cieczy i pompy strzykawkowej Hanson Vision G2 umożliwiającej filtrowanie próbki z nierozpuszczonych cząstek na dwa sposoby: w trybie zasysania i przepychania. W przypadku wielokrotnego próbkowania może się jednak zdarzyć, że filtr zostanie zapchany i będzie musiał zostać wymieniony podczas badania na nowy. Automatyzacja wymiany filtra strzykawkowego jest możliwa dzięki urządzeniu AutoFilter Changer firmy Teledyne Hanson Research.

Moduł AutoFilter jest dedykowany do obsługi filtrów strzykawkowych o średnicy 25 mm. Jednostka nie wymaga niestandardowych filtrów, które byłyby kompatybilne wyłącznie z tym urządzeniem. Istnieje możliwość stosowania filtrów typu “manualnego” i “automatycznego”, o porowatości 0,22 – 5 µm, z portami typu luer. Średnica filtrów nie może być większa niż 30,2 mm, zaś wysokość obudowy filtra do 6,6 mm. W podajnikach można umieścić maksymalnie 8 x 25 filtrów. Aparat jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, znany z innych urządzeń firmy Teledyne Hanson Research. Posiada pamięć wewnętrzną na 100 metod/programów oraz możliwość dodania do 50 użytkowników. Wewnętrzne oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi 21 CFR część 11 i posiada ochronę hasłem. Jeśli jednostka jest podłączona do zautomatyzowanego systemu do badania uwalniania Teledyne Hanson Research Vision G2 ze strzykawkowym aparatem do pobierania próbek, pełna obsługa aparatu odbywa się poprzez moduł do pobierania próbek.

Funkcje ustawiane z poziomu oprogramowania:

  • ilość linii do filtrowania (6, 7 lub 8)
  • możliwość pobierania próbek bez filtrowania
  • przemywanie linii bez filtra (przed próbkowaniem)
  • objętość roztworu do przemywania, przed pobraniem próbki, która będzie kierowana przez filtr
  • liczba próbkowań przez ten sam filtr
  • możliwość konfiguracji filtrowania w trybie przepychania lub zasysanianumber of filter positions (6, 7 or 8)

Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby oszczędnie dysponować materiałami zużywalnymi i dlatego możliwe jest wielokrotne użycie tych samych filtrów. Czas, kiedy filtr ma być wymieniony (podczas testu badania uwalniania) jest programowalny i nie musi być przeprowadzany po każdym poborze próbki. Przy projektowaniu aparatu AutoFilter istotnym aspektem było również, aby zminimalizować możliwość przerwania długich testów.Filtry umieszczone w liniach przepływu cieczy, które nie zawierają elementów metalowych, są wykrywane przez system, dzięki czemu w przypadku jakichkolwiek problemów, pobór próbki zostanie przeprowadzony bez filtracji. Bieg testu nie zostanie przerwany, a w następnym punkcie próbkowania system będzie próbował ponownie zainstalować filtry. W sytuacji, gdy z jakiegokolwiek powodu praca urządzenia AutoFiter zostanie jednakże przerwana, łatwo dostępne linie przepływu cieczy pozwalają na szybką i prostą diagnozę oraz rozwiązanie problemu. W przypadku testów, które nie wymagają filtrowania za pomocą filtrów strzykawkowych nie trzeba przekonfigurowywać linii cieczy ani stosować pustych filtrów. Wystarczy tak zaprogramować metodę, aby jednostka AutoFilter nie używała filtrów strzykawkowych.

Wymiary aparatu: 49 x 44 x 68 cm (szer. x głęb. x wys.), 29 kg

Formularz Zapytania

» Strona producenta »