Detektory fluorescencyjne

FP-4020 i FP-4025

Programowalne detektory fluorescencyjne FP-4020 i FP-4025 zostały wyposażone w monochromatory po stronie wzbudzenia i emisji. W przypadku detektora FP-4020 o wysokiej czułości, dzięki specjalnej lampie, wbudowanemu lusterku w komorze lampy oraz termostatowanej celce pomiarowej, stosunek sygnału do szumu dla piku Ramana wody jest lepszy niż 2300:1, co jest unikalną wydajnością. Detektory fluorescencyjne JASCO mają możliwość rejestracji widma (zarówno po stronie emisji jak i wzbudzenia) w czasie trwania pomiaru („on the fly”), bez konieczności zatrzymywania przepływu. Dzięki mechanizmowi monochromatora umożliwiającemu szybką zmianę długości fali, możliwy jest jednoczesny pomiar przy dwóch różnych parach (wzbudzenia/emisji) długości fali. Detektory te cechuje szybki czas elektronicznej odpowiedzi, co w połączeniu z celkami semi-mikro spełnia wymagania chromatografii RHPLC oraz UHPLC. Urządzenia posiadają wbudowaną lampę rtęciową do sprawdzenia dokładności długości fali oraz system identyfikacji celki. Wszystkie funkcje urządzenia mogą być kontrolowane z poziomu oprogramowania komputerowego JASCO ChromNav2. Wbudowany panel kontrolny z przyciskami pozwala także na niezależną pracę detektora.

Szczegóły

» Strona producenta »

Moduły detektorów fluorescencyjnych FP-4020 i FP-4025 mogą zostać rozbudowane o szeroki zestaw akcesoriów: opcjonalne detektory oraz celki pomiarowe o różnych objętościach:

  • detektor PMT (fotopowielacz) o rozszerzonym zakresie długości fali (do 900 nm)
  • celka semi-mikro (dla modelu FP-4020 również w wersji termostatowanej)
  • zestaw dodatkowego filtra światła (dla pasm drugorzędowych)
  • uchwyt na kuwety prostokątne i kwarcowa kuweta do użycia jednostek FP-4020 i FP-4025 w charakterze spektrofluorymetru, w przypadku rozwoju metod (określenie długości fali wzbudzenia i emisji)