Aparaty SPR (powierzchniowego rezonansu plazmonowego)

W nowoczesnych systemach do pomiaru oddziaływań biochemicznych i biologicznych coraz częściej wykorzystuje się te metody, które nie wymagają znakowania molekuł.
Metoda oparta na powierzchniowym rezonansie plazmonowym (SPR ang. Surface Plasmon Resonance), zajmuje znaczące miejsce wśród analiz nie wymagających znakowania i jest przydatna do analizy oddziaływań zachodzących na powierzchni sensora. Za jej pomocą można wyznaczyć nie tylko punkt końcowy, ale można także rejestrować przebieg całego procesu.
Z pary oddziałujących podczas pomiarów cząsteczek, jedna, odpowiednio dobrana zostaje przywiązana do warstwy złota o grubości 50 nm, podczas gdy druga molekuła przepływa nad powierzchnią sensora. Pomiar odbywa się na odpornym na zarysowania szafirowym pryzmacie, którego temperatura jest regulowana. Reakcje zachodzące nad warstwą złota, oświetloną z drugiej strony, wpływają na intensywność promieni świetlnych odbijanych pod różnymi kątami, co może wskazywać na występowanie oddziaływań międzymolekularnych.
Ocenę wyników i obliczenia kinetyczne można przeprowadzić za pomocą programu TraceDrawer, który oblicza stałe szybkości charakterystyczne dla oddziaływań, przetwarza dane pomiarowe z oprogramowania Reichert SPR i przygotowuje raport z graficzną reprezentacją danych. Metodę tę można doskonale wykorzystać do badania interakcji: przeciwciało-antygen, białko-białko, receptor-ligand, białko-DNA, białko-wirus, białko-komórka.

Modułowy, dwukanałowy system do badania oddziaływań międzymolekularnych metodą rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR) firmy Reichert składa się z następujących modułów:

 • SR7500DC instrument SPR, w którym zawarte są optyczne oraz elektroniczne elementy niezbędne do pomiaru. reichert2spr
 • SR8500 pompa strzykawkowa, umożliwiająca przepływ fazy nośnej, reagentów i próbek przez komorę pomiarową SPR. W przypadku małej objętości próbki, może być ona naprzemiennie wprowadzana i wyprowadzana z komory przepływowej za pomocą pompy.
 • SR8600 sterowany komputerowo zawór przełączający. Umożliwia przepływ medium szeregowo przez dwa kanały lub tylko przez jeden kanał.
 • SR8300 sterowany komputerowo iniektor półautomatyczny. Nastrzyk następuje automatycznie, napełnianie pętli iniektora – ręcznie.
 • SR8100 automatyczny podajnik próbek (autosampler) z możliwością chłodzenia próbek, z biokompatybilnym zestawem wężyków PEEK. Opcje nastrzyku z płytek 96 i 384 dołkowych, a także z fiolek o objętości 1,5 i 10 ml.
 • Oprogramowanie sterujące na wszystkich etapach pomiaru: asocjacji, równowagi i dysocjacji.

Specyfikacje:

 • źródło światła: światło o długości fali 780 nm, emitowane przez diody LED, wprowadzane do sfery całkującej, która zapewnia jednorodne oświetlenie powierzchni sensora
 • podawanie próbek: w zależności od konfiguracji półautomatyczne lub automatyczne. W przypadku automatycznego podajnika możliwość iniekcji z płytek 96 lub 384 dołkowych (2 x 96 lub 2 x 384) oraz z 96 fiolek HPLC 1,5 ml (2 x 48) lub 24 fiolek 10 ml (2 x 12)
 • objętość próbki: od 1 μl do 4 500 μl (zależnie od zainstalowanej pętli dozującej)
 • wężyki: łatwe do utrzymania i wymiany wężyki typu HPLC
 • komora pomiarowa: dwukanałowa komora przepływowa, powierzchnia oświetlana: 4,5 mm2
 • termostatowanie powierzchni pomiarowej: od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 70°C
 • detektor: dwie ekstremalnie czułe linijki fotodiodowe o rozdzielczości 1024 pikseli
 • rozdzielczość współczynnika załamania światła: <1×10-7 RIU
 • zakres pomiaru współczynnika załamania światła: 1,33 – 1,40
 • zakres stężeń: 1 mM – 1 pM
 • minimalna wykrywalna masa cząsteczkowa: 100 Dalton

reichert4spr

System 4SPR, to najnowszy model spośród instrumentów SPR firmy Reichert. Czterokanałowa komora przepływowa detektora SPR zapewnia trzykrotne zwiększenie wydajności względem instrumentu dwukanałowego. Zachowana została jednocześnie taka sama precyzja pomiarów i elastyczność działania jak w instrumencie SR7500DC. System zawiera detektor optyczny sprzężony z termostatowaną, czterokanałową komorą przepływową, pompę przepływu medium, odgazowywacz i automatyczny podajnik próbek (autosampler) z możliwością chłodzenia próbek. Sterowanie systemem zapewnia oprogramowanie Reichert4SPR, które, dzięki nowoczesnemu środowisku użytkownika, umożliwia proste i jednocześnie efektywne planowanie i prowadzenie eksperymentów.

Specyfikacje:

 • źródło światła: światło o długości fali 780 nm, emitowane przez diody LED, wprowadzane do sfery całkującej, która zapewnia jednorodne oświetlenie powierzchni sensora
 • odgazowywanie bufora: wbudowany odgazowywacz
 • podawanie próbek: automatyczne. Możliwość iniekcji z płytek 96 lub 384 dołkowych (2 x 96 lub 2 x 384) oraz z 96 fiolek HPLC 1,5 ml (2 x 48) lub 24 fiolek 10 ml (2 x 12)
 • objętość próbki: od 1 μl do 4 500 μl (zależnie od zainstalowanej pętli dozującej)
 • temperatura przechowywania próbek: 4°C lub temp. otoczenia
 • wężyki: łatwe do utrzymania i wymiany wężyki typu HPLC
 • komora pomiarowa: czterokanałowa komora przepływowa
 • termostatowanie powierzchni pomiarowej: od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 70°C
 • detekcja: detektor 2D-CCD
 • rozdzielczość współczynnika załamania światła: <1×10-7 RIU
 • zakres pomiaru współczynnika załamania światła: 1,33 – 1,40
 • zakres stężeń: 1 mM – 1 pM
 • minimalna wykrywalna masa cząsteczkowa: 100 Dalton

Formularz Zapytania

» Strona producenta »

 • E-SPR komora pomiarowa do równoczesnych pomiarów SPR i elektrochemicznych. Komora E-SPR zawiera trzy elektrody: złotą elektrodę roboczą, będącą w kontakcie z powierzchnią złota sensora, platynową elektrodę pomocniczą i elektrodę referencyjną Ag/AgCl
 • Komora pomiarowa z oknem kwarcowym, wykorzystywana przy immobilizacji indukowanej światłem, fotopolimeryzacji i pomiarach optycznych
 • MALDI komora pomiarowa dla sensorów z powierzchnią hydrożelową
 • Płytka sensora SPR pokryta złotem
 • Płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą 10% mSAM (10% alkano tiol (PEG)6-COOH, 90% alkano tiol (PEG)3-OH)
 • Płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą Ni-NTA (nikiel-kwas nitrylotrioctowy) do białek poly-His znakowanych
 • Wysokopojemnościowa płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą Ni-NTA (nikiel-kwas nitrylotrioctowy) 200M (200nm grubości, umiarkowana gęstość łańcucha)
 • Płytka sensora do badania oddziaływań cząsteczek hydrofobowych (np lipidów) modyfikowana naniesioną warstwą hydrofobową, alkilową
 • Płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą streptawidynową/NeutrAwidynową do cząsteczek znakowanych biotyną, grubość: 0,9 mm
 • Płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą białka A, do wiązania przeciwciał przez region Fc
 • Płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą karboksymetylodekstranu (hydrożel 3-D, 200 nm)Płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą liniowego polikarboksylanu (hydrożel 3-D 150 nm)
 • Płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą Streptawidyny – mSAM
 • Płytka sensora SPR modyfikowana naniesioną warstwą Streptawidyny – karboksymetylodekstranu