Spektrometr Ramana NRS-4500

Aparat NRS-4500 to najmłodszy członek rodziny spektrometrów JASCO opartych na technice ramanowskiej, umożliwiający przeprowadzanie pomiarów bez potrzeby czasochłonnego przygotowywania próbki. Urządzenie to jest łatwe w obsłudze i znajduje wykorzystanie w szerokiej gamie różnych pomiarów – od rutynowych testów, po badania naukowe. Dzięki możliwości rozbudowy, spełni on oczekiwania zarówno naukowców zajmujących się analizami grafenu i nanorurek, jak i pracujących w działach badawczo-rozwojowych w branży farmaceutycznej. Akcesoria z techniką światłowodową pozwalają też na pomiary obiektów o dużych rozmiarach lub takich, których nie można przemieszczać, spotykanych m.in w archeologii, muzeach oraz badaniach kryminalistycznych. Spektrometr NRS-4500 posiada najwyższą klasę bezpieczeństwa pracy z laserami (klasa 1). Dzięki swojej konstrukcji, jednostka nie emituje szkodliwego promieniowania w trakcie przeprowadzania pomiarów. Korzystna cena, małe gabaryty oraz łatwość obsługi instrumentu umożliwiają spektroskopii ramanowskiej stać się częścią rutynowych pomiarów w laboratoriach analitycznych.

NRS-4500 można wyposażyć jednocześnie w trzy lasery i cztery siatki dyfrakcyjne, których przełączanie jest sterowane automatycznie, z poziomu oproJASCO_NRS-4500_2gramowania. Oprócz standardowych laserów (532 nm, 633 nm, 785 nm i 1064 nm), można również zastosować niebieskie lasery o długości fali 457 lub 488 mm, wywołujące słabszy efekt niepożądanej fluorescencji. W podstawowej konfiguracji urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów przesunięcia Ramana w zakresie 100-8000 cm-1, przy czym zakres ten można rozszerzyć do 50-8000 cm-1 za pomocą odpowiedniego filtra krawędziowego. Kalibracja liczby falowej może zostać przeprowadzona automatycznie, dzięki wbudowanej lampie neonowej. Aparat jest standardowo wyposażony w trzy obiektywy (zoptymalizowane dla zakresu VIS, o powiększeniu 5x, 20x oraz 100x) zamontowane w 6-pozycyjnej karuzeli. Dostępne są również obiektywy dedykowane do zakres NIR, obiektywy dalekiego dystansu roboczego oraz do obserwacji w ciemnym polu. Spektrometr posiada unikatową opcję pracy w trybie mieszanym, umożliwiającym równoczesną obserwację w ciemnym i jasnym polu. Próbkę umieszcza się na automatycznie poruszanym w płaszczyznach X-Y-Z stoliku. Dodatkowo, wbudowana kamera CMOS o wysokiej rozdzielczości umożliwia precyzyjne ustawienie próbki oraz dokładną obserwację punktu pomiarowego oświetlanego laserem.JASCO_NRS-4100_search

Sterowanie urządzeniem NRS-4500 oraz przetwarzanie danych jest możliwe za pośrednictwem wielofunkcyjnego pakietu Spectra Manager II, który jest wykorzystywany do obsługi wszystkich spektrometrów firmy JASCO. Oprogramowanie umożliwia obserwację obrazu oświetlonej próbki oraz plamki lasera. Automatyczny stolik daje możliwość mapowania próbki. Opracowany przez JASCO nowoczesny algorytm „Sample Search”, w połączeniu z automatycznym stolikiem, pozwala na podstawie obrazu mikroskopowego na zautomatyzowany dobór punktów pomiarowych w oparciu o rozmiar, kolor i/lub kontrast.
W przypadku wyboru powyższej opcji oraz po zatwierdzeniu przez użytkownika, spektrometr automatycznie rozpocznie zbieranie widm. Istnieje możliwość efektywnej eliminacji niepożądanego sygnału fluorescencyjnego w trakcie przeprowadzania pomiaru, za pomocą opatentowanego algorytmu umożliwiającego korektę sygnału. Zdolność mikroskopu konfokalnego do ogniskowania w głębi można w pełni wykorzystać z użyciem automatycznego stolika do kompilacji obrazów 3D z zebranych widm ramanowskich, umożliwiając tym samym analizę próbek wielowarstwowych.JASCO_NRS-4100_mapping

Dodatkowo, liczne funkcje oferowane przez oprogramowanie obejmują: ustawianie parametrów pomiarowych i ich przechowywanie, wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym, zmianę skali, funkcje powiększania i pomniejszania widm, wygładzanie, korekcję linii podstawowej, wyszukiwanie pików oraz obliczanie ich wysokości i powierzchni, operacje arytmetyczne, liczenie pochodnych, konwersję %T/Abs, automatyczne odejmowanie widm, konwersję ASCII, edytowanie formatu wydruku, itd.

W standardowym wyposażeniu każdego spektrometru Ramana znajduje się aplikacja Know-it-All z biblioteką widm, która podlega ciągłej rozbudowie. Oprogramowanie to umożliwia odczyt najpopularniejszych formatów widm i posiada różne funkcje do wyszukiwania i zarządzania nimi. Pozwala także na tworzenie biblioteki widm przez użytkownika, jak również analizę grup funkcyjnych, struktur chemicznych oraz przygotowanie raportów końcowych.

» Strona producenta »