Filtracja próbek

Filtry membranowe produkowane przez hiszpańską firmę Teknokroma charakteryzuje wysoka jakość i czystość oraz doskonała powtarzalność wykonania. W asortymencie oferowanych produktów znajdują się zarówno filtry strzykawkowe, jak i filtry membranowe stosowane w praktyce analitycznej. Są polecane do filtrowania próbek i eluentów do chromatografii.

Filtry strzykawkowe

W polipropylenowej obudowie filtrów strzykawkowych zamontowany jest filtr membranowy o średnicy 13 lub 25 mm. Dla łatwej identyfikacji rodzaju membrany, obudowy oznaczono kolorami. Do filtrów można zamontować strzykawki (szklane lub plastikowe) z końcówką typu luer. Filtry strzykawkowe Teknokroma są dostępne w zamykanych, plastikowych opakowaniach, po 100 sztuk w opakowaniu.

Szczegóły

Filtry strzykawkowe do małych objętości

Do filtrowania próbek o objętości mniejszej niż 1 ml zaleca się stosowanie filtrów strzykawkowych do małych objętości. W obudowie wykonanej z polipropylenu zamontowany jest filtr membranowy 4 mm (nylon, PTFE, PVDF). Do filtrów można zamontować strzykawki (szklane lub plastikowe) z końcówką typu luer.

Typy membran i ich charakterystyka:

Nylon 66

 • membrana hydrofilowa
 • szybkość filtracji: wysoka
 • wysoka zdolność do wiązania białek
 • zalecana do pracy z rozpuszczalnikami typu: „słabe” rozpuszczalniki organiczne (alkohole, acetonitryl), roztwory wodne, roztwory zasad, THF
 • niezalecana do: mocnych kwasów, halogenowanych węglowodorów
 • zastosowanie: do filtracji ogólnej, próbek HPLC oraz badania uwalniania

PTFE (poli(tetrafluoroetylen)) 

 • membrana hydrofobowa
 • szybkość filtracji: średnia
 • niska rozpuszczalność, najlepsza odporność na rozpuszczalniki
 • zalecana do pracy z rozpuszczalnikami typu: „silne” rozpuszczalniki organiczne, mocne kwasy, mocne zasady, chlorowane węglowodory
 • niezalecana do: roztworów wodnych
 • zastosowanie: do rozpuszczalników organicznych, filtracji ogólnej i próbek HPLC

M. E. Celulozy (mieszany ester celulozy, azotany i octany)

 • membrana hydrofilowa
 • szybkość filtracji: średnia
 • zalecana do pracy z rozpuszczalnikami typu: roztwory wodne, „słabe” roztwory zasad, węglowodory
 • niezalecana do: „silnych” rozpuszczalników organicznych, mocnych kwasów, mocnych zasad
 • zastosowanie: do filtracji roztworów wodnych, próbek biologicznych i próbek HPLC, oraz badania uwalniania

PVDF (poli(fluorek winylidenu))

 • membrana hydrofilowa
 • szybkość filtracji: średnia
 • słaba rozpuszczalność
 • słaba zdolność wiązania białek
 • zalecana do pracy z rozpuszczalnikami typu: roztwory wodne i organiczne, roztwory słabej zasady, węglowodory, halogenowane węglowodory
 • niezalecana do: mocnych kwasów, mocnych zasad, ketonów, eterów
 • zastosowanie: do filtracji roztworów wodnych, białek, peptydów, próbek biologicznych, HPLC i badania uwalniania

 

Kod Wielkość porów [μm]  Średnica [mm] Kolor
Membrana: nylon 66
TR-200100 0,45 25 zielony
TR-200101 0,20 25 jasnozielony
TR-200500 0,45 13 zielony
TR-200501 0,20 13 jasnozielony
Membrana: PTFE
TR-200102 0,45 25 niebieski
TR-200103 0,20 25 jasnoniebieski
TR-200502 0,45 13 niebieski
TR-200503 0,20 13 jasnoniebieski
Membrana: M. E. Celuloza
TR-200104 0,45 25 żółty
TR-200105 0,20 25 jasnożółty
TR-200504 0,45 13 żółty
TR-200505 0,20 13 jasnożółty
Membrana: PVDF
TR-200106 0,45 25 czerwony
TR-200107 0,45 25 jasnoczerwony
TR-200506 0,45 13 czerwony
TR-200507 0,20 13 jasnoczerwony

 » Strona producenta »