DosaPrep X8 urządzenie do przygotowywania mediów

Ścisłe procedury badania uwalniania wymagają bardzo dokładnego sporządzania dokumentacji dotyczącej przygotowania stosowanych mediów. Proces ten może być ułatwiony dzięki urządzeniu DosaPrep X8, produkowanemu przez niemiecką firmę Dosatec GmbH. Urządzenie to jest w stanie przygotować odpowiednie medium, odgazować je, podgrzać i doprowadzić do naczyń aparatu do badania uwalniania w ciągu 15-20 minut, przy użyciu zaledwie kilku przycisków.
Aparat spełnia wymogi farmakopei amerykańskiej (USP) i europejskiej (EP). Usunięcie rozpuszczonego w medium gazu realizowane jest pod zmniejszonym ciśnieniem. Przygotowanie i napełnianie następuje przy użyciu metod grawimetrycznych. Aparat DosaPrep X8 filtruje medium używane do badania uwalniania, a dzięki zainstalowaniu dwóch króćców wlotowych i mieszadła magnetycznego, możliwe jest sporządzenie roztworu buforowego o założonym pH lub innego roztworu o ustalonych proporcjach składników. Przygotowane medium może zostać wprowadzone bezpośrednio do naczyń aparatu do badania uwalniania przy użyciu głowicy dozującej z zainstalowanym wyłącznikiem. Istnieje możliwość wydruku raportu, który będzie zawierał informacje na temat: temperatury przygotowanego medium, zastosowanego podciśnienia, proporcji składników oraz masy medium skierowanego do naczyń.

Szczegóły

» Strona producenta »

Akcesoria do urządzenia do przygotowywania mediów DosaPrep X8:

  • przenośna głowica dozująca z wyłącznikiem, do wygodnego napełniania naczyń aparatu do badania uwalniania.
  • małogabarytowa, 9-pinowa drukarka igłowa na papier w rolkach
  • zapasowy, 20 μm filtr kartridżowy do urządzenia DosaPrep X8.