FTIR mikroskopy

Ważnymi produktami w ofercie firmy JASCO są mikroskopy FT-IR, które nie wymagają wcześniejszego przygotowania próbki i są coraz częściej stosowane do analiz materiałów w skali mikroskopowej. Wśród mikroskopów oferowanych przez JASCO możemy znaleźć model Irtronμ, który montowany jest w komorze próbek spektrometrów FT/IR-4000/6000 oraz aparaty IRT-5000 i IRT-7000, które są jednostkami wolnostojącymi, ale korzystającymi ze źródła światła oraz interferometru spektrometru FT/IR. Sterowanie mikroskopami jest realizowane przy pomocy oprogramowania Spectra Manager II, które jest przeznaczone dla wszystkich spektrometrów firmy JASCO.

Irtronμ

Mikroskop Irtronμ pozwala na pomiary w zakresie podczerwieni w mikroobszarze o powierzchni 100×100 μm, a przy użyciu opcjonalnego detektora MCT obszar ten wynosić może nawet 20×20 μm. Akcesorium, po umieszczeniu w komorze pomiarowej spektrometru FT/IR-4000/6000, korzysta z jego źródła światła, interferometru i detektorów. Wbudowana kamera CCD oraz 5” monitor LCD zapewniają właściwe umiejscowienie próbki na ręcznie przesuwanym stoliku. Kamera ta umożliwia również obrazowanie analizowanego obszaru w czasie rzeczywistym, w trakcie wykonywania pomiaru widma. Oprócz trybów transmisyjnego i odbiciowego, możliwe jest również użycie obiektywów ATR z zamontowanym pryzmatem Ge, ZnSe lub diamentowym.

Szczegóły

IRT-5000 i IRT-7000

Mikroskopy IRT-5000 i IRT-7000 wyróżniają znakomite właściwości optyczne. Wprowadzone innowacje techniczne umożliwiają użytkowanie tych urządzeń przez laboratoria akademickie, kryminalistyczne, farmaceutyczne i inne jednostki mające styczność z szeroką gamą materiałów wykorzystywanych zarówno w pracach badawczych, jak i kontroli jakości. Mikroskopy FT/IR pozwalają na wykonywanie pomiarów w trybach: transmisji, odbicia oraz ATR. Urządzenia te korzystają ze źródeł światła i interferometrów spektrometrów FT/IR-4000 i FT/IR-6000, posiadając jednakże własny detektor. Tak więc, w przypadku standardowych aparatów FT-IR z detektorem średniego zakresu MCT możliwy do użycia zakres spektralny wynoszący 7800–650 cm-1, może zostać rozszerzony przy użyciu odpowiednich elementów optycznych. Użycie obiektywu Cassegraina o powiększeniu 32x umożliwia analizę obszaru próbki o powierzchni 3×3 μm. Standardowa konfiguracja obydwóch mikroskopów obejmuje funkcję inteligentnego monitorowania (IQMonitor) umożliwiającą jednoczesną obserwację oraz pomiar próbki. Obserwacja ta jest dostępna nie tylko w trybie transmisji i odbicia, ale również przy użyciu nowych obiektywów ATR „Clear-View”, w trakcie pomiarów ATR.
Opcja mapowania „IQMapping” pozwala na mapowanie badanego obszaru bez potrzeby poruszania stolikiem i jest dostępna nawet przy użyciu aparatu w podstawowej konfiguracji, z detektorem MCT. Ponadto, po połączeniu aparatu IRT-7000, wyposażonego w 16 kanałowy liniowy detektor MCT oraz spektrometru FT/IR-6000 z funkcją szybkiego skanowania, istnieje możliwość przeprowadzenia szybkich pomiarów obrazowania powierzchni.


Szczegóły

Spectra Manager II

Oprogramowanie Spectra Manager II, służące do sterowania mikroskopami FT-IR, zawiera wszystkie funkcje niezbędne do obsługi aparatów (parametry pomiarowe, wybór powierzchni pomiarowej, ogniskowa, ruch stolika z próbką, mapowanie próbki). Ponadto, przy wykorzystaniu kamery CMOS, podczas wykonywania pomiaru, oprogramowanie umożliwia podgląd obrazu próbki oraz widma pomiarowego jednocześnie. Moduł analityczny zawiera funkcje matematyczne niezbędne do oceny i obróbki widma, które rozszerzono o możliwość obróbki danych otrzymanych w czasie pomiarów mapujących.

» Strona producenta »

 

 

Do rozszerzenia zakresu i trybów pomiarowych mikroskopów FTIR oferowane są różne detektory, obiektywy oraz inne akcesoria. Standardowa konfiguracja tych aparatów pozwala na przeprowadzanie pomiarów w trybach transmisji i odbicia. Opcjonalne, tradycyjne obiektywy ATR oraz ich nowoczesne wersje ATR „Clear-View” umożliwiają pomiary odbicia typu ATR. Wersje „Clear-View” pozwalają na obserwację powierzchni próbki w trakcie wykonywania pomiarów ATR. Dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że pomiary zostaną przeprowadzone w wybranym przez niego obszarze, nawet w skali mikroskopowej.

Szczegóły