Detektory UV/VIS

Detektory UV-VIS UV-4070/4075

Detektory dwuwiązkowe UV-4070 oraz UV-4075 pozwalają na pracę w ultrafioletowym oraz widzialnym zakresie długości fal. Duża prędkość skanowania pozwala na rejestrację widma w trakcie trwania rozdziału chromatograficznego („on the fly”), bez konieczności zatrzymywania przepływu. Dzięki mechanizmowi monochomatora umożliwiającemu szybką zmianę długości fali, możliwy jest jednoczesnJASCO_LC4000_UV-4070y pomiar przy dwóch długościach fali. Detektory te cechuje szybki czas elektronicznej odpowiedzi, co w połączeniu z celkami semi-mikro spełnia wymagania chromatografii RHPLC oraz UHPLC. Wszystkie funkcje, włączając rejestrację widma, mogą być sterowane z poziomu oprogramowania komputerowego JASCO ChromNav2. Moduły posiadają także klawiaturę i wyświetlacz wbudowane na przednim panelu urządzenia, które pozwalają na ustawienie parametrów pomiaru. W pamięci przechowywane może być 10 programów. Temperatura celki przepływowej jest kontrolowana (z wyłączeniem celek inertnych i preparatywnych) dla utrzymania jak najlepszej stabilności linii podstawowej i najniższego poziomu szumów. Urządzenia posiadają wbudowaną lampę rtęciową do sprawdzenia dokładności długości fali. System automatycznego rozpoznawania celki pomaga w spełnieniu wymagań GLP. Z pomocą zaawansowanej funkcji autodiagnostyki, użytkownik jest informowany o konieczności wymiany lampy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Lampy umieszczone są w przedniej części detektora, co sprawia, że są łatwo dostępne w przypadku konieczności wymiany.

Szczegóły


Detektory diodowe (3D)
JASCO_LC4000_PDAData

W ostatnich latach obserwuje się zwiększone wykorzystanie detektorów diodowych (PDA, DAD) do zastosowań chromatograficznych. Pomagają one w jakościowej identyfikacji, dostarczając informacji w postaci widma, dającego nieograniczone możliwościami oceny chromatogramu przy różnych długościach fali.

MD-4015 i MD-4017

Detektory diodowe MD-4015 i MD-4017 są kontrolowane z poziomu oprogramowania komputerowego. Wyposażone są w lampę deuterową i wykorzystują 512-elementową matrycę diodową. Detektor MD-4017 o zakresie długości fali 200-400 nm, odpowiedni do większości zadań chromatograficznych, charakteryzujący się świetną ceną. Detektor MD-4015 operujący w zakresie długości fali 200-600 nm (100 Hz), może być dodatkowo wykorzystany do szybkiej chromatografii RHPLC oraz UHPLC. Oprogramowanie JASCO ChromNav2 pozwala nie tylko na pełną kontrolę pracy urządzenia, ale także 3-wymiarowe zbieranie danych (czas-sygnał-długość fali). Możliwość tworzenia bibliotek z zarejestrowanych widm pozwala na ich wykorzystanie do identyfikacji związków w rozdzielonych próbkach. Dodatkowo, poprzez porównanie widma z danym pikiem, można przeprowadzić analizę czystości piku.

Szczegóły


MD-4010

Detektor JASCO MD-4010, sterowany za pomocą oprogramowania ChromNav2, wykorzystuje 1024 elementy na matrycy diodowej, co umożliwia otrzymanie rozdzielczości 1 nm w całym zakresie spektralnym 190-900 nm. Detektor wyposażony w celkę semi-mikro i standardowej możliwości zbierania danych z częstotliwością 100Hz, może współpracować z systemami UHPLC. Temperatura celki przepływowej, która może być umieszczona w urządzeniu (wyłączając celki inertne i preparatywne) jest kontrolowana celem zapewnienia najlepszej stabilności linii podstawowej i jak najniższego poziomu szumu. Instrument jest wyposażony w lampę rtęciową, która pozwala na przeprowadzenie automatycznej kalibracji długości fali. MD-4010 został wyposażony w system identyfikacji celki, a dzięki zaawansowanej funkcji autodiagnostyki, urządzenie poinformuje użytkownika o konieczności wymiany lampy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Lampy umieszczone są w przedniej części urządzenia, co sprawia, że są łatwo dostępne w przypadku konieczności wymiany.

Szczegóły

» Strona producenta »

Dostępny jest szeroki wybór celek przepływowych do tradycyjnych detektorów UV-Vis oraz diodowych: celki semi-mikro, semi-mikro SP (sharp-peak) z krótszą drogą optyczną, preparatywne oraz inertne.