Oprogramowanie chromatograficzne ChromNav2

Oprogramowanie ChromNav2, stworzone przez firmę JASCO, pozwala na sterowanie modułami chromatograficznymi należącymi do serii LC-4000, LC-2000 oraz X-LC. Może także służyć do zbierania i obróbki danych. Oprogramowanie pozwala na zbieranie danych na 4 kanałach na każdy system, włączając w to także detektory chromatograficzne innych producentów posiadających wyjście sygnału analogowego. ChromNav2 zawiera także oprogramowanie spektroskopowe Spectra Manager, służące do obróbki i oceny widm zarejestrowanych za pomocąJASCO_LC4000_PDAData detektorów JASCO UV, FP, CD. Funkcje takie jak identyfikacja czy czystość piku (określane na podstawie widma) mogą zostać uzyskane dzięki 3-wymiarowej obróbce danych z wykorzystaniem detektorów diodowych JASCO MD-4010/4015/4017. Biblioteki widm mogą być tworzone z widma uzyskanego w trakcie pomiaru. W celu oceny danych, pakiet oprogramowania ChromNav2 zawiera odpowiednie moduły programowe pozwalające na identyfikację piku, integrację, analizę ilościową, wykorzystanie krzywych kalibracyjnych, a także moduły do profesjonalnych raportów i dokumentacji wyników. Szablony raportów mogą być edytowane, a funkcja eksportu daje możliwość obróbki danych za pomocą innych programów. Nową opcją jest możliwość wysyłania raportów statusu systemu za pomocą poczty e-mail. Pakiet oprogramowania można uzupełnić o funkcję ochrony dostępu za pomocą hasła spełniającą wymagania 21 CFR część 11, poprzez tworzenie poziomów użytkowników z podpisem elektronicznym i książką zdarzeń (audit trail).

» Strona producenta »