Systemy podawania eluentu

Pompy należące do serii JASCO LC-4000 mogą być wykorzystane do systemów analitycznych, semi-preparatywnych oraz preparatywnych. Szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów (zestaw zaworów, odgazowywacz, mieszalnik, itp.) może zostać wbudowany w dedykowaną na akcesoria przestrzeń nowo zaprojektowanej obudowy pomp, umożliwiając w ten sposób różnego rodzaju rozbudowę systemów zarówno izokratycznych, jak i gradientowych. Wszystkie pompy izokratyczne mogą zostać rozbudowane do systemów gradientowych. Funkcje pomp mogą być kontrolowane z poziomu oprogramowania chromatograficznego ChromNav2. Urządzenia posiadają także wbudowany panel kontrolny, który umożliwia programowanie jednostek. Na wyświetlaczu odczytane mogą być informacje takie jak: zadane natężenie przepływu, aktualne ciśnienie, limit ciśnienia, status aktualnego programu. Długi okres pracy bez potrzeby dodatkowej konserwacji jest wspomagany przez system płukania tłoków, który zwiększa żywotność uszczelek tłoków, poprzez zapobieganie przed wytrącaniem się soli.

Pompy izokratyczne:
JASCO_LC4000_PU-4180

Pompa HPLC PU-4180

Pompa zaprojektowana do analitycznych zastosowań chromatograficznych. Składa się z 2 tłoków i 2 zaworów zwrotnych głowicy pompy, które pozwalają na pracę w trybie SSQD (slow suction, quick delivery). Doskonały czas retencji i powtarzalność mogą zostać uzyskane dzięki wolnemu od pulsacji przepływowi i maksymalnej czułości detektora.
Natężenie przepływu: 0,001 – 10 ml/min, maks. ciśnienie 70 MPa (do 6 ml/min), 35 MPa (do 10 ml/min)

Szczegóły

Pompa HPLC PU-4185

Pompa HPLC PU-4185 charakteryzująca się niskim natężeniem przepływu, zalecana jest w przypadku korzystania z kolumn o średnicy wewnętrznej 2-3 mm lub w przypadku systemów
LC-MS.
Natężenie przepływu: 0,001 – 4 ml/min, maks. ciśnienie 70 MPa (do 3 ml/min), 40 MPa (do 4 ml/min).

Szczegóły


Pompa UHPLC PU-4285

Pompa UHPLC PU-4285, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 130 MPa, zalecana jest do ultra-wysoko ciśnieniowych aplikacji chromatograficznych.
Natężenie przepływu 0,001 – 2 ml/min, maks. ciśnienie 130 MPa (do 1,5 ml/min), 100 MPa (do 2 ml/min)

Szczegóły

Pompa PU-4086/4087

Semi-preparatywna pompa JASCO PU-4086 oraz preparatywna pompa PU-4087 pozwalają na rozdział i oczyszczanie dużych ilość materiału. Budowa głowic pompy zapewnia równy przepływ, także w przypadku dużych przepływów.
PU-4086: natężenie przepływu: 0,001 – 20 ml/min, przy maksymalnym ciśnieniu 50 MPa
PU-4087: natężenie przepływu: 0,01 – 50 ml/min, przy maksymalnym ciśnieniu 50 MPa (do 30 ml/min), 40 MPa (do 40 ml/min), 30 MPa (do 50 ml/min)

Szczegóły

4-kanałowa pompa z gradientem po stronie niskiego ciśnienia:

Nowa budowJASCO_LC4000_PU-4180grada pompy PU-4180 umożliwia umieszczanie w jej obudowie 4-kanałowego systemu zaworów oraz odgazowywacza, co pozwala na pracę z użyciem czteroskładnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia. Pompa może działać w trybie gradientu z wykorzystaniem 2, 3 lub 4 kanałów, a dzięki systemowi Advanced SSQD (slow suction quick delivery) jest w stanie zapewnić wolną od pulsacji elucję. Praca zaworów pompy może być sterowana z poziomu oprogramowania komputerowego lub poprzez odpowiednie zaprogramowanie z panelu kontrolnego pompy. W trybie gradientu, zalecane maksymalne natężenie przepływu wynosi 5 ml/min.

Szczegóły

Pompy binarne z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia:

Pompy binarne zawierające dwie głowice pompy, wykorzystywane są do tworzenia gradientu po stronie wysokiego ciśnienia. Skład gradientu charakteryzuje wysoka dokładność i świetna powtarzalność w całym zakresie natężenia przepływu. Pompy te zawierają dynamiczny mieszalnik, którego komora – dostosowana do natężenia przepływu – może zostać zmieniona. Skład gradientu może zostać zaprogramowany z poziomu oprogramowania JASCO ChromNav2 lub z panelu kontrolnego urządzenia.

Szczegóły

Preparatywny system gradientowy

System PU-4087-B-HP składa się z dwóch pomp preparatywnych PU-4087. Wbudowany mieszalnik dynamiczny z komorą 10 ml. System można rozbudować o odgazowywacz.

 » Strona producenta »

Poniższe akcesoria dają możliwość tworzenia systemów gradientowych po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia. Mogą być one umieszczone w dedykowanych przestrzeniach wewnątrz obudowy nowo zaprojektowanych pomp:

  • mieszalniki dynamiczne z wymiennymi komorami o różnych objętościach, wbudowanym mieszadłem magnetycznym dla pomp analitycznych i preparatywnych
  • specjalne mieszalniki TERA do pomp z gradientem po stronie niskiego ciśnienia – zapewniają lepsze mieszanie eluentów
  • 4-kanałowy system zaworów – praca regulowana z poziomu pompy; elementy mające kontakt z cieczą bez zawartości metali
  • 4- lub 5- kanałowy odgazowywacz. Elementy mające kontakt z cieczą bez zawartości metali
  • 3-kanałowy moduł odgazowywacza dla wyższych natężeń przepływów (1 kanał analityczny, 2 kanały preparatywne)
  • 6- lub 10-pozycyjny, wbudowany zawór przełączający do eluentów
  • 2-pozycyjny, 6-portowy zawór przełączający
  • programowalny zawór odzyskiwania rozpuszczalnika
  • wbudowany (lub mocowany na bocznej ścianie urządzenia) manualny iniektor