Detektor chiralny

OR-4090

Detektor chiralny OR-4090 zaprojektowany został do pomiarów próbek aktywnych optycznie. Może on zostać wykorzystany do detekcji cukrów, aminokwasów, terpenów i innych cząsteczek zawierających centra chiralne. Badania związków czynnych optycznie oraz rozróżnianie izomerów optycznych stały się coraz bardziej potrzebne ze względu na ich różniącą się aktywność biologiczną. Jednostka polarymetryczna OR-4090 mierzy kąt skręcenia płaszczyzny światła substancji aktywnych optycznie za pomocą lampy Xe-Hg emitującej światło w widzialnym zakresie długości fali oraz układu optycznego opartego na celi Faraday’a. Detektor został wyposażony w automatyczny system rozpoznawania celki przepływowej. Wszystkie funkcje urządzenia mogą być kontrolowane z poziomu oprogramowania komputerowego JASCO ChromNav2. Wbudowany panel kontrolny z przyciskami, za pomocą których można ustawić parametry pracy, pozwala na podłączenie detektora także do innych układów chromatograficznych.

Szczegóły

» Strona producenta »