Producenci

JASCO aparaty do spektroskopii i chromatografii cieczowej (HPLC)
Teledyne Hanson aparaty i systemy do badania uwalniania i dyfuzji
Gamlen analizatory prasowania proszków, prasy do tabletek
Teknokroma kolumny HPLC, membrany filtrujące, filtry strzykawkowe
Reichert aparaty do pomiaru SPR (rezonansu plazmonów powierzchniowych)
Metertech spektrofotometry Vis i UV-Vis
Specac akcesoria FTIR
PIKE Technologies akcesoria FTIR
Starna kuwety do spektroskopii, certyfikowane materiały odniesienia,
Uniflex myjki do naczyń aparatów do badania uwalniania
Crescent sample concentrators