Producenci

JASCO aparaty do spektroskopii i chromatografii cieczowej (HPLC)
Teledyne Hanson aparaty i systemy do badania uwalniania i dyfuzji
accroma sample preparation workstation for content uniformity and other chemical analysis
Reichert aparaty do pomiaru SPR (rezonansu plazmonów powierzchniowych)
Specac akcesoria FTIR
PIKE Technologies akcesoria FTIR
Starna kuwety do spektroskopii, certyfikowane materiały odniesienia,
art photonics optical fiber solutions in UV, visible and IR range
Excellims high performance ion mobility spectrometry (HPIMS)
Metertech spektrofotometry Vis i UV-Vis
Teknokroma kolumny HPLC, membrany filtrujące, filtry strzykawkowe
Crescent sample concentrators
Uniflex myjki do naczyń aparatów do badania uwalniania