ISCNP 2016

Lublin, 6 – 9 czerwca 2016 r.

Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Komitet Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk organizują 10th International Symposium on Chromatography of Natural Products. Tematyka niniejszego sympozjum obejmuje wszelkie aspekty związane z badaniami produktów pochodzenia naturalnego.
Serdecznie zapraszamy do udziału oraz odwiedzenia naszego stoiska.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie organizatora: http://www.pharmacognosy.org/home.html