Zjazd Wiosenny Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Chęciny, 3-7 Maja 2023 r.

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję Zjazdu Wiosennego organizowanego przez SMPTChem.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii.

W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości polskich uczelni wyższych. Jest to również okazja do wspólnego spotkania, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.

W trakcie konferencji będą miały miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji na stronie www organizatorów.