IV Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”

Sosnowiec, 6.04.2023 r.

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na IV Seminarium Ogólnoakademickie pn. „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, pod Patronatem Honorowym JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań naukowych z zakresu farmacji, biologii, medycyny i nauk pokrewnych przeprowadzonych metodami fizykochemicznymi.

Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne, (organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, noclegów). Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem, a autorom trzech najlepszych prac przyznane zostaną wyróżnienia i nagrody.
Zgłoszenie uczestnictwa i abstrakt należy przesłać do dnia 24 marca 2023.

Szczegóły na stronie seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl.