Podstawy testów uwalniania in vitro z półstałych postaci leków


Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium internetowym pt. „Podstawy testów uwalniania in vitro z półstałych postaci leków”(“Introduction to IVRT: Fundamentals of In Vitro Release Testing of Semisolid Dosage Forms”), organizowanego przez firmę Teledyne Hanson Research i RaDes GmbH z Niemiec, które odbędzie się w środę 9 czerwca 2021 r. o godzinie 14:00.

Udział w wydarzeniu jest darmowy, ale wymagana jest rejestracja. Czas trwania prezentacji to 45 minut. Ponadto na koniec odbędzie się interaktywna sesja pytań i odpowiedzi.

Ocenę charakterystyki uwalniania substancji czynnej (API) z półstałej postaci leku, zarówno do celów opracowywania produktu, jak i do celów kontroli jakości, najlepiej przeprowadza się przy użyciu przyrządów i metod z zastosowaniem pionowej komory dyfuzyjnej (VDC). Uzyskanie wyników testów, które są znaczące dla rozwoju produktu i akceptowalne przez agencje regulacyjne, wymaga dokładnego zrozumienia czynników wpływających na dokładność i precyzję testów uwalniania in vitro (IVRT).  Będzie to seminarium wprowadzające, moderowane przez Keitha Hammana – wiceprezesa i dyrektora generalnego Teledyne Hanson oraz Saschę Gorissena z RaDes GmbH – kierownika laboratorium i Michaela Herbiga – dyrektora generalnego. Uczestnicząc w wydarzeniu będzie można poznać szczegółowe informacje na temat metod IVRT i najlepszych praktyk dających wysokiej jakości wyniki, w pełni zgodne z wytycznymi branżowymi, takimi jak USP <1724> Semisolid Drug Products – Tests Performance.

Tematy dyskusji:

   • Co to jest dyfuzja i jak jest obliczana?
   • Test uwalniania (IVRT) a test przenikania (IVPT)
   • Medium receptorowe IVRT i „dyfuzja wsteczna”
   • Konfiguracja testu IVRT: wybór membrany
   • Określanie szybkości uwalniania API
   • Walidacja metody IVRT: czułość, liniowość, swoistość i odporność
   • Walidacja danych: dwuetapowe badanie porównawcze leku referencyjnego (R) z preparatem testowym (T)

Zapraszamy do rejestracji:

Europe

14:00 / 2 PM CEST
7:00 AM in CST (US and Canada)

The Americas

20:00 / 8 PM CEST
1:00 PM in CST (US and Canada)

Asia/PacRim

3:00 / 3:00 AM CEST, June 10
8:00 PM in CST (US and Canada)

REGISTER REGISTER REGISTER