Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2023

Toruń, 14-16 Czerwca 2023 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska wystawienniczego podczas V interdyscyplinarnej konferencji „Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji”.

Współorganizatorami Konferencji są: Katedra Biochemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK w Toruniu oraz Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. zagadnienia: syntezy nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biozgodnych, badań chemicznych i strukturalnych nanomateriałów, związków biologiczne czynnych o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii oraz interakcji biomolekuł i nanomateriałów.

Więcej informacji na stronie www organizatorów.