Forum Farmacji Przemysłowej

Łódź 25-27.05.2022

Sekcja Farmacji Przemysłowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprasza do uczestnictwa w Forum Farmacji Przemysłowej, które odbędzie się w dniach 25-27 maja 2022 r.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Szczegółowy program Forum znajdą Państwo na stronie organizatora: https://farmacjaprzemyslowa.com.pl/projekty/forum-farmacji-przemyslowej/283