59 Zjazd PTChem

Poznań, 19 – 23 września 2016 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas 59. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. To tradycyjne spotkanie naukowe polskich chemików pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach, w szkołach oraz w przemyśle chemicznym i pokrewnych. Obrady będą toczyły się w 14 sekcjach tematycznych, którym towarzyszyć będą dwa mikrosympozja. Program zjazdu obejmuje zarówno wykłady plenarne, które wygłoszą wybitni uczeni, laureaci medali i nagród, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne oraz posterowe.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie organizatora: http://ptchem2016.amu.edu.pl/