Gliwickie Spotkania Naukowe

Gliwice, 18 – 19 listopada 2016 r.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas Gliwickich Spotkań
Naukowych w dniu 19 listopada 2016 roku.
To coroczne wydarzenie o zasięgu międzynarodowym organizowane jest przez Centrum
Onkologii w Gliwicach wspólnie z Politechniką Śląską.
Spotkania odbywają się pod patronatem Stowarzyszenia Wspierania Badań nad
Rakiem.
Przedmiotem konferencji jest pokazanie najnowszych osiągnięć w dziedzinach:
biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki i bioinformatyki, które mają
wpływ na badania nad rakiem, począwszy od badań podstawowych do zastosowań
klinicznych.
Więcej informacji na stronie organizatora: http://gsn.io.gliwice.pl/