VIII Konwersatorium Chemii Medycznej

Lublin, 15 – 17 września 2016 r.

W Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbędzie się VIII Konwersatorium Chemii Medycznej. Organizowane od lat przez Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie konwersatorium gromadzi naukowców: przedstawicieli nauk farmaceutycznych, chemicznych i innych, którzy prowadzą badania w szeroko rozumianej dziedzinie badań nad lekiem (CHEMIA MEDYCZNA), umożliwiając wzajemne kontakty i wymianę informacji.

Program konwersatorium znajduje się na stronie organizatora: http://ptchm.cm-uj.krakow.pl/kchm.html