Spektroskopia

V-700 spektrofotometry UV/VIS/NIR image

V-700 spektrofotometry UV/VIS/NIR

Wszystkie spektrofotometry firmy Jasco z serii V-700 cechuje solidna konstrukcja oraz precyzyjny i efektywny układ optyczny. Twórcy tej serii urządzeń zwrócili szczególną uwagę na oczekiwania użytkowników. Przykładem jest zastosowanie przycisku szybkiego uruchamiania na obudowie, który ułatwia realizację pomiaru niezwłocznie po włożeniu próbki do komory pomiarowej. System automatycznego wykrywania akcesoriów powoduje zaś wyświetlenie typu zainstalowanego akcesorium i umożliwia niemal natychmiastowe przeprowadzenie pomiaru po jego instalacji.

Najmniejszy aparat z serii, model ‒ V-730, najczęściej używany jest w rutynowych pomiarach, w prostych pracach badawczych oraz w dydaktyce.
V-750 może być wykorzystywany w zaawansowanych pracach badawczych, w przemyśle oraz w wymagających wysokiej czułości pracach dydaktycznych.
V-760, z systemem optycznym zawierającym podwójny monochromator, umożliwia wykonywanie pomiarów próbek o bardzo wysokich wartościach absorbancji, bez konieczności ich rozcieńczania.
W spektrofotometrze V-770 rozszerzono zakres pomiarowy o bliską podczerwień do maksymalnie 3200nm.
Spektrofotometr V-780 jest przeznaczony w głównej mierze do dokładnych i wysoko rozdzielczych pomiarów w bliskiej podczerwieni (do 1600 nm) różnych materiałów (na przykład powłok antyrefleksyjnych).

Do spektrometrów serii V-700 dostępnych jest ponad pięćdziesiąt różnego rodzaju akcesoriów pomiarowych; wśród nich: akcesoria do pomiarów próbek o objętości pojedynczych kropel, uchwyty termostatowane, uchwyty wielopozycyjne, sfery całkujące umożliwiające pomiary parametrów tkanin oraz pomiary odbicia rozproszonego próbek w postaci proszków. Dzięki użyciu odpowiednich akcesoriów możliwe jest wykonanie pomiarów spektroskopowych niemalże każdego typu. Za sterowanie urządzeniami i rejestrację danych odpowiada oprogramowanie SpectraManager II, działające pod systemem Microsoft Windows, dostępne również w wersji spełniającej wymagania 21 CFR część 11 z przeznaczeniem dla przemysłu farmaceutycznego. Oprogramowanie to jest platformą, która umożliwia sterowanie i akwizycję danych ze wszystkich spektrometrów firmy JASCO.

Spektrofotometr JASCO V-730

Jest to spektrofotometr dwuwiązkowy ze stałą szerokością szczeliny spektralnej (1 nm).
Idealnie sprawdza się w laboratoriach kontrolnych przeprowadzających dużą ilość pomiarów.
Ze względu na najlepszy w swojej kategorii system optyczny i dużą ilość dostępnych akcesoriów, może być używany w laboratoriach przemysłowych, farmaceutycznych, a także w obszarze „Life Science”.
Zastosowanie opcjonalnych uchwytów z termostatowaniem umożliwia łatwe i szybkie prowadzenie pomiarów kinetycznych.

Spektrofotometr ten można obsługiwać za pomocą komputera z programem Spectra Manager II albo poprzez moduł iRM (Intelligent Remote Module). Moduł iRM pozwala na sterowanie spektrofotometrem bez użycia komputera, zbieranie danych oraz ich dalsze przetwarzanie. Za pomocą drukarki bezpośrednio podłączonej do iRM, pomiary mogą być utrwalane w formie wydruków.

Specyfikacja:

 • zakres długości fali: 190 – 1100 nm
 • źródło światła: lampy deuterowa i halogenowa
 • detektor: fotodioda krzemowa
 • szerokość szczeliny spektralnej: 1 nm
 • szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 24000 nm/min
 • szybkość skanowania: 10 – 8000 nm/min
 • dokładność długości fali: ± 0,2 nm
 • odtwarzalność długości fali: ± 0,1 nm
 • zakres fotometryczny: -3 do +3 AU
 • dokładność fotometryczna: ± 0,0015 AU (0 – 0,5 AU)
 • odtwarzalność fotometryczna: ± 0,0005 AU (0 – 0,5 AU)
 • światło rozproszone przy 220 nm: 0,02 %
 • szum RMS: 0,00004 AU (0 AU, 500 nm)
 • stabilność linii podstawowej: ± 0,0004 AU/h
 • wymiary i waga: 486 (szer.) x 441 (gł.) x 216 (wys.) mm, 15 kg
 • możliwości obsługi: oprogramowanie komputerowe Spectra Manager II lub moduł iRM z interfejsem graficznym

Spektrofotometr JASCO V-730 BIO

Jest to spektrofotometr dwuwiązkowy ze stałą szerokością szczeliny spektralnej wynoszącą 1 nm, sterowany poprzez moduł iRM, zwierający pakiet oprogramowania „Life Science”. Nie wymaga podłączenia do komputera.jasco_v730bio_irm
Dzięki niewielkim rozmiarom, akcesoriom pomiarowym, umożliwiającym pomiar mikrolitrów próbki i doskonałym właściwościom optycznym pozwala na określanie parametrów białek i kwasów nukleinowych, a także przeprowadzanie pomiarów kinetycznych w laboratoriach biochemicznych, biotechnologicznych i innych.
Ze względu na łatwość obsługi, system automatycznego wykrywania akcesoriów oraz możliwość rozpoczęcia pomiaru poprzez naciśnięcie jednego przycisku, codzienne rutynowe pomiary mogą być łatwo realizowane w krótkim czasie.

Oprócz standardowych metod pomiarowych, moduł iRM zawiera oprogramowanie niezbędne do określania stosunku białko/kwas nukleinowy (A260/A280, A230/A260, Warburg-Christian), program do analiz kinetycznych (zgodnie z metodami Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hofstee i Eadie), program ilościowego określania białek (obliczenia bazujące na absorpcji UV, metodach BCA, Bradford, Lowry i Biuret) oraz oprogramowanie do badania temperatury topnienia DNA.

Specyfikacja:

 • zakres długości fali: 190 – 1100 nm
 • źródło światła: lampy deuterowa i halogenowa
 • detektor: fotodioda krzemowa
 • szerokość szczeliny spektralnej: 1 nm
 • szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 24000 nm/min
 • szybkość skanowania: 10 – 8000 nm/min
 • dokładność długości fali: ± 0,2 nm
 • odtwarzalność długości fali: ± 0,1 nm
 • zakres fotometryczny: -3 do +3 AU
 • dokładność fotometryczna: ± 0,0015 AU (0 – 0,5 AU)
 • odtwarzalność fotometryczna: ± 0,0005 AU (0 – 0,5 AU)
 • światło rozproszone przy 220 nm: 0,02 %
 • szum RMS: 0,00004 AU (0 AU, 500 nm)
 • stabilność linii podstawowej: ± 0,0004 AU/h
 • wymiary i waga: 486 (dł.) x 441 (szer.) x 216 (wys.) mm, 15 kg
 • standardowy uchwyt: z funkcją regulacji wysokości kuwet
 • możliwości obsługi: moduł iRM z interfejsem graficznym

Spektrofotometr JASCO V-750

Jest to dwuwiązkowy spektrofotometr z regulowaną szerokością szczeliny spektralnej. Dzięki zastosowaniu detektora o wysokiej czułości (fotopowielacz PMT), aparat ten może być używany do celów badawczych i rozwojowych, jak również do pomiarów rutynowych o wysokiej precyzji. Wśród opcjonalnych akcesoriów można znaleźć m.in.: sfery całkujące o średnicach 60 i 150 mm, używane do pomiarów odbicia rozproszonego próbek stałych, czy akcesoria do określania całkowitego odbicia i wiele innych. Za pomocą uchwytów do cienkich warstw można mierzyć ich grubość oraz transmitancję.

Specyfikacja:

 • zakres długości fali: 190 – 900 nm
 • szerokość szczeliny spektralnej: możliwa do ustawienia w zakresie 0,1 – 10 nm, dedykowany kształt szczeliny dla mikrokuwet
 • źródło światła: lampy deuterowa i halogenowa
 • detektor: fotopowielacz (PMT)
 • szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 12000 nm/min
 • szybkość skanowania: 10 – 4000 nm/min, w trybie podglądu 8000 nm/min
 • dokładność długości fali: ± 0,2 nm
 • odtwarzalność długości fali: ± 0,05 nm
 • zakres fotometryczny: od -4 do +4 AU
 • dokładność fotometryczna: ± 0,0015 AU (0 – 0,5 AU)
 • odtwarzalność fotometryczna: ± 0,0005 AU (0 – 0,5 AU)
 • światło rozproszone przy 220 nm: 0,005 %
 • szum RMS: 0,00003 AU (0 AU, 500 nm)
 • stabilność linii podstawowej: ± 0,0003 AU/h
 • wymiary i waga: 460 (dł.) x 602 (szer.) x 268 (wys.) mm, 27 kg
 • możliwości obsługi: oprogramowanie komputerowe SpectraManager II

Spektrofotometr JASCO V-760

 Jest to dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis z regulowaną szerokością szczeliny spektralnej, z podwójnym monochromatorem. Umożliwia prowadzenie pomiarów w zakresie długości fali: 187 – 900 nm. W związku z bardzo małą wartością światła rozproszonego można mierzyć próbki o absorbancji sięgającej nawet 6 AU bez konieczności rozcieńczania. Możliwość pomiarów w szerokim zakresie absorbancji pozwala na wykorzystanie aparatu w badaniach spektroskopowych lub do wyznaczenia charakterystyki filtrów optycznych.

 

Specyfikacja:

 • zakres długości fali: 187 – 900 nm
 • szerokość szczeliny spektralnej: możliwa do ustawienia w zakresie 0,1 – 10 nm, dedykowany kształt szczeliny dla mikrokuwet
 • źródło światła: lampy deuterowa i halogenowa
 • detektor: fotopowielacz (PMT)
 • szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 12000 nm/min
 • szybkość skanowania: 10 – 4000 nm/min, w trybie podglądu 8000 nm/min
 • dokładność długości fali: ± 0,1 nm
 • odtwarzalność długości fali: ± 0,05 nm
 • zakres fotometryczny: od -4 do +6 AU
 • dokładność fotometryczna: ± 0,0015 AU (0 – 0,5 AU)
 • odtwarzalność fotometryczna: ± 0,0005 AU (0 – 0,5 AU)
 • światło rozproszone przy 220 nm: 0,00008 %
 • szum RMS: 0,00003 AU (0 AU, 500 nm)
 • stabilność linii podstawowej: ± 0,0003 AU/h
 • wymiary i waga: 460 (dł.) x 602 (szer.) x 268 (wys.) mm, 29 kg
 • możliwości obsługi: oprogramowanie komputerowe SpectraManager II

Spektrofotometr JASCO V-770

Jest to dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS/NIR z regulowaną szerokością szczeliny spektralnej, zdolny nie tylko do pomiarów w zakresie promieniowania UV i światła widzialnego, ale także bliskiej podczerwieni (NIR). Pomiary w zakresie NIR możliwe są dzięki osobnej siatce dyfrakcyjnej i chłodzonemu modułem Peltiere’a detektorowi PbS. W wersji podstawowej aparat pracuje w zakresie spektralnym 190 – 2700 nm. Opcjonalnie zakres można rozszerzyć do 3200 nm.
Może być używany w laboratoriach kontroli jakości oraz w pracach badawczo-rozwojowych różnorodnych elementów optycznych.

Specyfikacja:

 • zakres długości fali: 190 – 2700 nm (standardowy) lub 190 – 3200 nm (opcjonalny)
 • źródło światła: lampy deuterowa i halogenowa
 • szybkość skanowania: 10 – 4000 nm/min, w trybie podglądu 8000 nm/min
 • dokładność fotometryczna: ± 0,0015 AU (0 – 0,5 AU)
 • odtwarzalność fotometryczna: ± 0,0005 AU (0 – 0,5 AU)
 • szum RMS: 0,00003 AU (0 AU, 500 nm)
 • stabilność linii podstawowej: ± 0,0003 AU/h

Specyfikacja UV-Vis:

 • szerokość szczeliny spektralnej: możliwa do ustawienia w zakresie 0,1 – 10 nm, dedykowany kształt szczeliny dla mikrokuwet
 • detektor: fotopowielacz (PMT)
 • szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 12000 nm/min
 • dokładność długości fali: ± 0,3 nm
 • odtwarzalność długości fali: ± 0,05 nm
 • zakres fotometryczny: -4 – +4 AU
 • światło rozproszone przy 220 nm: 0,005 %

Specyfikacja NIR:

 • szerokość szczeliny spektralnej: możliwa do ustawienia w zakresie 0,4 – 40 nm, dedykowany kształt szczeliny dla mikrokuwet
 • detektor: chłodzony modułem Peltiere’a detektor PbS
 • szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 48000 nm/min
 • dokładność długości fali: ± 1,5 nm
 • odtwarzalność długości fali: ± 0,2 nm
 • zakres fotometryczny: od -3 do +3 AU
 • światło rozproszone: 0,1 % (przy 1690 nm)

 

 • wymiary i waga: 460 (dł.) x 602 (szer.) x 268 (wys.) mm, 29 kg
 • możliwości obsługi: oprogramowanie komputerowe SpectraManager II

Spektrofotometr JASCO V-780

Oprócz pomiarów w zakresie UV-VIS, spektrometr V-780 UV-VIS/NIR umożliwia prowadzenie badań o wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości w bliskiej podczerwieni.

JASCO_V780_spektrum
JASCO V-780 with absolute reflectance accessory

Pomiary w zakresie bliskiej podczerwieni są możliwe dzięki dedykowanej siatce dyfrakcyjnej (600 linii/mm) i chłodzeniu ogniwem Peltiere’a fotodiody InGaAs. Ze względu na szeroki zakres pomiarowy (190-1600 nm), spektrofotometr V-780 nadaje się idealnie do kontroli jakości i badań optycznych w obszarze elementów sieci optycznych: polaryzatorów, pryzmatów, soczewek, światłowodów, różnego typu filtrów pasmowych itp. Opcjonalne uchwyty na próbki, dostępne w wielu odmianach, ułatwiają pomiary próbek o różnych kształtach, wymiarach i właściwościach optycznych.

Specyfikacja:

 • zakres długości fali: 190 – 1600 nm,
 • źródło światła: lampy deuterowa i halogenowa
 • szybkość skanowania: 10 – 4000 nm/min, w trybie przeglądania 8000 nm/min
 • dokładność fotometryczna: ± 0,0015 AU (0 – 0,5 AU)
 • odtwarzalność fotometryczna: ± 0,0005 AU (0 – 0,5 AU)
 • sygnał do szumu: 0,00003 AU (0 AU, 500 nm)
 • stabilność linii podstawowej: ± 0,0003 AU/h

Specyfikacja UV-Vis:

 • szerokość spektralna: możliwa do ustawienia w zakresie 0,1 – 10 nm, dedykowany dla mikrokuwet kształt szczeliny
 • detektor: fotopowielacz (PMT)
 • szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 12000 nm/min
 • dokładność długości fali: ± 0,3 nm
 • odtwarzalność długości fali: ± 0,05 nm
 • zakres fotometryczny: -4 – +4 AU
 • światło rozproszone przy 220 nm: 0,005 %

Specyfikacja NIR:

 • szerokość spektralna: możliwa do ustawienia w zakresie 0,2 – 20 nm, dedykowany dla mikrokuwet kształt szczeliny
 • detektor: InGaAs chłodzony modułem Peltier
 • szybkość przechodzenia do wybranej długości fali: 24000 nm/min
 • dokładność długości fali: ± 1.0 nm
 • odtwarzalność długości fali: ± 0.1 nm
 • zakres fotometryczny: -3 – +3 AU
 • światło rozproszone przy 1420 nm: 0,04 %

 

 • wymiary i waga: 460 (dł.) x 602 (szer.) x 268 (wys.) mm, 28 kg
 • możliwości obsługi: oprogramowanie komputerowe SpectraManager II

Pakiet oprogramowania SpectraManager II dla spektrofotometrów serii V-700

Oprogramowanie SpectraManager II używane do obsługi spektrofotometrów serii V-700, w podstawowej wersji zawiera szeroki pakiet programów do przeprowadzania pomiarów i obróbki danych.
W przypadku większych potrzeb, dostępnych jest ponad 20 dodatkowych pakietów, z których można wybrać program odpowiedni do konkretnych zastosowań.

- tryby pomiarowe:

 • absorbancja i transmitancja
 • obliczenia ilościowe z krzywą kalibracyjną
 • pomiar widm
 • tryb pomiaru przy ustalonej długości fali dla kilku długości fali
 • proste pomiary kinetyczne

– testowanie urządzenia:

 • automatyczna diagnostyka
 • kalibracja długości fali
 • automatyczne wykrywanie podłączonych akcesoriów i ich rejestracja (zgodność z GLP)

– funkcje:

 • oprogramowanie walidacyjne z modułami zgodności z USP, EP, JP oraz z możliwością ustawienia przez użytkownika
 • przechowywanie danych i funkcja wyszukiwania
 • analizy statystyczne krzywej kalibracyjnej z zakresem tolerancji
 • analizy widma: wyszukiwanie piku, funkcje matematyczne, obliczanie pochodnych, korekcja linii podstawowej, przeliczenia, nakładanie widma
 • analizy kolorów
 • proste pomiary kinetyki reakcji enzymatycznych
 • pomiary grubości filmów
 • ustawienie raportów wg różnych stylów

Opcje oprogramowania:

 • gradient temperaturowy ‒ pakiet programów do pomiarów transmitancji/absorbancji/odbicia w zależności od temperatury, przy ustalonej długości fali,
 • skanowanie w interwale czasu – automatyczne pomiary widma w zaprogramowanych odstępach czasu, przy zadanych parametrach. Zawiera moduł Interval Data Analysis do trójwymiarowego przedstawienia danych
 • skanowanie w interwale temperatury – automatyczne pomiary widma w zaprogramowanych temperaturach przy użyciu opcjonalnego termostatującego uchwytu z modułem Peltier. Zawiera moduł Interval Data Analysis do trójwymiarowego przedstawienia danych
 • program analizy kinetycznej – pozwala na obliczenie szybkości reakcji enzymatycznych, szybkości maksymalnej, stałej Michaelis-Menten, stałe hamowania reakcji i typ hamowania. Do wyboru 5 różnych modeli reakcji kinetycznych
 • oznaczanie białek / kwasów nukleinowych – oferuje wybór różnych metod obliczeniowych bazując na pomiarach absorbancji przy dwóch długościach fal z metodą Warburg-Christian. Pozwala na tworzenie metod użytkownika
 • PLS (Partial Least Squares – metoda Częściowych Najmniejszych Kwadratów), CLS (Classical Least Squares – klasyczna metoda Najmniejszych Kwadratów), PCR (Principal Components Regression – Główne Składniki Regresji) oraz PCA (Principal Components Analysis – Analiza Głównych Składników). Programy ilościowe do analiz wieloskładnikowych bazują na danych spektralnych
 • program analizy „Band gap” do obliczeń energii półprzewodników z widma transmitancji i odbicia
 • program analizy koloru z możliwością obliczenia koloru, jego porównania, dopasowania i określania różnic w kolorze w różnych systemach
 • program do pomiarów koloru źródeł światła i analizy dopasowujące kolor (np. LED); (do pomiarów niezbędne jest zewnętrzne, skalibrowane źródło światła i odpowiedni interfejs)
 • program dopasowujący kolor z możliwością tworzenia biblioteki standardowych próbek; z obliczeniem koloru i dopasowaniem koloru bazując na widmie próbki
 • program Saybolt i ASTM dla produktów petrochemicznych
 • program pomiaru chromatyczności/mętności przy pomiarach czystości wody
 • określanie współczynnika ochrony przed promieniowaniem UV – oblicza współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV w zadanym zakresie długości fal, bazując na pomiarze widma
 • program pomiarów światła słonecznego / widzialnego do obliczenia transmitancji / odbicia światła słonecznego i transmitancji / odbicia / absorbancji światła widzialnego, w oparciu o metody standardowe
 • program pomiarów zmętnienia do analizy np. plastikowych filmów i szkła z funkcją zatwierdzania / odrzucenia pomiaru
 • program do obliczenia SPF/PA do określania stopnia ochrony UV-B/UV-A kosmetyków, ubrań i okularów przeciwsłonecznych
 • program określający powiązania widm,
 • program korygujący odbicie do zastosowania z akcesoriami odbicia zwierciadlanego
 • program „Macro Command” – pozwala na tworzenie makr przez użytkownika do celów pomiarowych, obróbki danych, tworzenia prezentacji, sortowania danych w arkuszu kalkulacyjnym itd. Możliwe jest zdefiniowanie, porównywanie i obliczanie zmiennych.
 • program do konwersji danych – pozwala na konwersję danych zapisanych w formacie .jws (wersja 2.0) i bezpośrednio niekompatybilnej wersji .jws (wersja 1.5), jak również formatu JCAMP-DX i formatu tekstowy w obu kierunkach

» strona producenta »

 

Uchwyt standardowy, dostarczany wraz ze spektrofotometrami JASCO serii V-700, umożliwia równoległe umieszczenie dwóch kuwet (próbki i odniesienia) o przekroju 10×10 mm.
Opcjonalnie dostępne są uchwyty z ręczną i automatyczną zamianą kuwet, uchwyty na kuwety o długiej drodze optycznej, a także uchwyty umożliwiające termostatowanie próbek.

 • Uchwyty na kuwety prostokątne o drodze optycznej: 10, 20, 50 i 100 mm.
 • Cztero- i sześcio-pozycyjne zmieniacze kuwet (ręczne i automatyczne).
 • Uchwyty na kuwety cylindryczne do analizy gazów i cieczy (maksymalna długość 100 mm, średnica zewnętrzna: 22 lub 30 mm).
 • Uchwyty na kuwety z termostatowaniem wodnym po stronie zarówno próbki jak i odniesienia, dla kuwet 10 mm i mikrokuwet.
 • Termostatowane wodą zmieniacze kuwet, ręczne i automatyczne, uchwyty cztero- lub sześcio-pozycyjne po stronie próbki i jeden uchwyt po stronie odniesienia (na kuwety 10×10 mm).
 • Komora próbek z otworem w pokrywie po stronie próbki do wprowadzania strzykawki.

Uchwyty na kuwety termostatowane modułami Peltiere’a znajdują zastosowanie w pomiarach roztworów, dla których wymagana jest stabilizacja temperatury, do badań zmian spektralnych zależnych od temperatury. Wartość temperatury zadaje się z poziomu oprogramowania Spectra Manager II (lub modułu IRM). Każdy z modułów Peltiere’a wyposażony jest w mieszadło magnetyczne, z regulowaną z poziomu oprogramowania prędkością mieszania. Przy użyciu opcjonalnych czujników temperatury możliwy jest jej pomiar bezpośrednio wewnątrz kuwety.

 • Uchwyty z modułem Peltiere’a jedynie po stronie próbki, z mieszadłem magnetycznym, zakres regulacji temperatury: 10-60°C lub 0-100°C
 • Uchwyty z modułem Peltiere’a po stronie próbki i odniesienia, z mieszadłem magnetycznym, chłodzone wodą, zakres regulacji temperatury: 0-100°C
 • Sześcio- lub ośmio-pozycyjny zmieniacz kuwet z modułem Peltiere’a jedynie po stronie próbki, z mieszadłem magnetycznym, jedna kuweta odniesienia, zakres regulacji temperatury: 15-60°C lub 0-100°C
 • Sześcio- lub ośmio-pozycyjny zmieniacz kuwet z modułem Peltiere’a po stronie próbki i pojedynczego odniesienia, chłodzony wodą, z wymiennym blokiem uchwytu kuwet, z mieszadłem magnetycznym, jedna kuweta odniesienia, zakres regulacji temperatury: 0-100°C

Do pomiarów próbek biologicznych i biochemicznych dostępne są uchwyty na mikrokuwety, umożliwiające łatwe, dokładne i powtarzalne pomiary próbek o objętościach mikrolitrowych. W sprzedaży dostępne są uchwyty umożliwiające pomiary z pojedynczej kropli próbki, jak i uchwyty z zamontowanymi soczewkami we/wy do pomiarów w kapilarach oraz ośmiopozycyjne rotacyjne uchwyty na mikrokuwety.

 • Uchwyt na kuwety po stronie próbki z regulacją wysokości kuwety (dla kuwet o długości drogi optycznej 10 mm) oraz z wymienialnymi maskami na próbki w kuwetach 1,5×3 mm (wysokość).
 • Uchwyty na mikrokuwety z regulowaną wysokością, do objętości 50-5 µl.
 • Akcesorium „One Drop”: do pomiarów w pojedynczych kroplach. Minimalna objętość próbki o drodze optycznej w dysku 1 mm wynosi 5 µl, dla dysku 0,2 mm wynosi 0,6 µl. Łatwe do demontażu i czyszczenia pomiędzy kolejnymi pomiarami.
 • Adaptor na kuwety kapilarne z soczewkami wejście/wyjscie, umieszczany na miejscu uchwytu kuwet 10×10 mm. Łatwo wymienialne kapilary kwarcowe o długości drogi optycznej ok. 0,5 mm. Minimalna objętość próbki wynosi 3 µl.
 • Ośmiopozycyjny rotacyjny uchwyt na mikrokuwety, długość drogi optycznej 1 mm, objętość próbki 4 µl.
 • Specjalne pipety do czyszczenia mikrokuwet.

Do pomiarów dużych ilości próbek, oferujemy w sprzedaży: sippery próżniowe i perystaltyczne, kuwety przepływowe o różnych drogach optycznych, a także automatyczne dozowniki próbek umożliwiające pełną automatyzację.

 • Sipper próżniowy z kuwetami przepływowymi o drodze optycznej 10 mm lub 50 mm.
 • Sipper perystaltyczny z kuwetą przepływową o drodze optycznej 10 mm (objętość kuwety 50 µl, wymagana objętość próbki 0,7 ml).
 • Uchwyt na kuwety przepływowe o długości drogi optycznej: 5 i 10 mm lub 30-100 mm.
 • Automatyczny podajnik próbek na próbówki: 15×105, 13×100, 12×105, 10×90 mm oraz na fiolki HPLC z naciętymi septami.

Sfery całkujące o średnicy wewnętrznej 60 lub 100 mm, do pomiarów dyfuzyjnej reflektancji i transmitancji w spektrofotometrach V-750/760/770, są niezastąpione w pomiarach substancji w postaci proszków, tekstyliów, opakowań, innych ciał stałych oraz mętnych cieczy, których nie można mierzyć w normalnych warunkach.

 • Sfery całkujące o średnicy 60 mm i 150 mm z wbudowanym detektorem PMT (fotopowielacz) dla zakresu UV-VIS oraz wbudowanym detektorem PbS dla zakresu NIR.
 • Przenośne sfery całkujące o średnicy 60 mm z wbudowanym detektorem PMT (fotopowielacz) dla zakresu UV-VIS oraz wbudowanym detektorem PbS dla zakresu NIR.
 • Sfery całkujące o średnicy 60 mm z poziomym umieszczaniem próbki, z wbudowanym detektorem PMT (fotopowielacz) dla zakresu UV-VIS oraz wbudowanym detektorem PbS dla zakresu NIR.
 • Sfery całkujące o średnicy 60 mm z mieszadłem magnetycznym, z wbudowanym detektorem PMT (fotopowielacz) dla zakresu UV-VIS oraz wbudowanym detektorem PbS dla zakresu NIR.
 • Sfery całkujące do specjalnych zastosowań (np do badania kamieni szlachetnych).

Szeroka gama różnorodnych akcesoriów (uchwytów na próbki) do badania: odbicia zwierciadlanego, odbicia bezwzględnego, odbicia pod różnymi kątami padania do filmów.
Do zastosowań specjalnych dostępne są również adaptery optyki światłowodowej.

 • Akcesoria do odbicia zwierciadlanego
 • Regulowane ręcznie akcesoria do pomiarów odbicia bezwzględnego z wbudowaną sferą całkującą o średnicy 60 mm do pomiarów w trybach: synchronicznym i asynchronicznym, do pomiarów reflektancji względnej i bezwzględnej, do pomiarów transmisji dyfuzyjnej pod różnymi kątami padania.

Opcjonalne oprogramowanie do akcesoriów do pomiarów reflektancji bezwzględnej:

 • program do pomiarów pod różnymi kątami padania,
 • program do obliczania reflektancji uśrednionej,
 • program do analizy filmów wielowarstwowych,
 • program do pomiarów różnic fazowych.

Uchwyty do cienkich warstw (filmów):

 • uchwyt do filmów ze sprężyną: grubość filmu 0,5-10 mm, maksymalny rozmiar próbki: 80×100 mm; minimalny rozmiar próbki: 15×15 mm,
 • uchwyt do filmów z montażem typu ślizgowego, grubość filmu 0,5-25 mm, maksymalny rozmiar próbki: 80×100 mm; minimalny rozmiar próbki: 5×5 mm,
 • uchwyt do filmów z regulowanym kątem padania wiązki; grubość filmu 1-2 mm, maksymalny rozmiar próbki: 80×70 mm; minimalny rozmiar próbki: 15×35 mm, zakres obrotu: ±90°,
 • uchwyt do filmów z regulowanym kątem padania wiązki, obrót próbki w płaszczyźnie poziomej możliwy w zakresie 360°; grubość filmu 1-2 mm, maksymalny rozmiar próbki: 18×38 mm; minimalny rozmiar próbki: 10×30 mm, zakres zmian kąta padania: ±50°.

Akcesoria optyki światłowodowej:

 • Zanurzeniowa sonda światłowodowa z interfejsem i przewodem optycznym, długość drogi optycznej 10 mm; zakres długości fali 220-2300 nm; średnica zewnętrzna 20 mm, długość całkowita: 180 mm, maksymalna głębokość zanurzenia: 100 mm, maks. ciśnienie: 6 bar, maks.. temp.: 150°C; interfejs światłowodowy; wymienialne przewody optyczne (2 szt., 2m).