X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin 3-5.09.2021

Z radością zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i wysłuchania prezentacji podczas Konwersatorium Chemii Medycznej. Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

Konwersatoria są cyklicznymi spotkaniami naukowców zajmujących się szeroko rozumianą chemią medyczną, umożliwiają przede wszystkim młodym naukowcom prezentację wyników swoich prac, wymianę doświadczeń oraz zawiązywanie kontaktów naukowych i towarzyskich.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej: https://ptchm.cm-uj.krakow.pl/kchm.html.