LC-4000 nowa linia chromatografów cieczowych JASCO

Aktualnie produkowana seria LC-4000 dostarcza rozwiązania dla klasycznej wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, a także dla szybkiej wysokosprawnej chromatografii cieczowej RHPLC (maks. 70 MPa) oraz UHPLC (maks. 130 MPa).
Więcej informacji znajduje się tutaj.