JASCO V-780 UV/VIS/NIR spektrofotometr

Firma JASCO, do szerokiego portfolio produkowanych spektrofotometrów, wprowadziła kolejny aparat  UV/VIS/NIR. Spektrometr V-780 służy do spektroskopii w zakresie długości fal od 190 nm do 1600 nm i ma wbudowany fotopowielacz jako detektor dla rejonu ultrafioletu (UV) i widzialnego (VIS) oraz chłodzony układem Peltiera detektor InGaAs dla rejonu bliskiej podczerwieni (NIR). Zastosowanie detektora InGaAs, zamiast PbS, umożliwiło uzyskanie zwiększonej czułości w zakresie NIR.

Więcej informacji o produkcie można uzyskać na naszej stronie.