II Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej”

Wrocław, 17-19 czerwca 2015 r.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne organizują II Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej”.
Serdecznie zapraszamy do udziału oraz odwiedzenia naszego stoiska.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:  http://www.farmacja.umed.wroc.pl/chemia-organiczna-sympozja