Identyfikacja surowców poprzez opakowania – prezentacje aparatów

Dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego spektrometry Ramana, wykorzystujące technikę przesunięcia przestrzennego (SORS – Spatially Offset Raman Spectroscopy) oraz technikę transmisyjną (TRS – Transmission Raman Spectroscopy), będą prezentowane w dniach 17 – 27 lutego 2015r. w kilku fabrykach farmaceutycznych na terenie Czech, Słowacji i Polski. Producentem niniejszych aparatów jest firma CobaltLight z Wielkiej Brytanii.
Więcej informacji na temat szybkiej identyfikacji surowców poprzez zamknięte opakowania i/lub szybkiego, nieinwazyjnego badania jednolitości zawartości można znaleźć na naszej stronie internetowej lub pod linkiem: www.cobaltlight.com