62. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego