XI Konwersatorium Chemii Medycznej

Lublin, 14-16.09.2023,

Wraz z Polskim Towarzystwem Chemii Medycznej mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XI Konwersatorium Chemii Medycznej, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2023 roku w Lublinie w formie stacjonarnej.

Konwersatoria są cyklicznymi spotkaniami naukowców zajmujących się szeroko rozumianą chemią medyczną, umożliwiają przede wszystkim młodym naukowcom prezentację wyników swoich badań, wymianę doświadczeń oraz zawiązywanie kontaktów naukowych i towarzyskich.

Więcej informacji na stronie organizatora konferencji: www.ptchm.pl