Seminarium: Postępy w Syntezie Związków Nieracemicznych

Wrocław 19-21.10.2022

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska wystawienniczego podczas seminarium naukowego pt. „Postępy w syntezie związków nieracemicznych”, dedykowanego jubileuszowi Profesora Jacka Skarżewskiego. Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia syntezy asymetrycznej, ważne z punktu widzenia projektowania nowych leków czy kosmetyków. Informacje o organizowanej konferencji znajdą się na stronie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej https://postepy-w-syntezie.edu.pl/