Badania jakości wód i ścieków w praktyce 2017

Częstochowa, 17.11.2017

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska wystawienniczego podczas konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej badania jakości wód i ścieków. Organizatorem konferencji jest Akademia Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z miesięcznikiem „Laboratorium”.
Wśród omawianych zagadnień pojawią się między innymi: znowelizowane polskie przepisy prawne, ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę, sposoby potwierdzania równoważności metod.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://konferencjalaboratorium.elamed.pl/