57. Zjazd PTChem i SiTPChem, 14-18 września 2014

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas dorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Po raz pierwszy w historii naukowych spotkań Polskiego Towarzystwa Chemicznego zjazd organizowany jest wspólnie przez dwa Oddziały: Częstochowski i Łódzki, a jego organizatorami są Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, przy współudziale Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora: http://ptchem2014.czest.pl.