41. Sympozjum Chromatograficznego

41. Sympozjum Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych
Szczyrk, 19 – 22.06.2018 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska wystawienniczego podczas 41. Sympozjum Chromatograficznego organizowanego przez Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznym programie organizatorzy uwzględniają m.in. nowe kierunki rozwoju i interesujące aplikacje metod chromatograficznych w różnych dziedzinach nauki.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.chromatographia.us.edu.pl