FT/IR-4000/6000 spektrometry

Historia produkcji aparatów pomiarowych w zakresie podczerwieni przez firmę JASCO sięga połowy lat 50-tych, kiedy to rozpoczęto produkcję spektrometru dyspersyjnego o nazwie DS-101. Doświadczenia zbierane przez ponad pół wieku wykorzystano do zaprojektowania spektrometrów FT/IR serii 4000 i 6000. Linia FT/IR-4000 została stworzona głównie do przeprowadzania rutynowych pomiarów, zaś FT/IR-6000 do aplikacji badawczych. Obydwie serie aparatów posiadają bogaty wybór uchwytów na próbki i akcesoriów opcjonalnych: od prostych uchwytów na próbki w postaci filmów do wielokanałowych mikroskopów z szybkim mapowaniem powierzchni.

Aparaty sterowane są za pomocą platformy Spectra Manager II, która jest wykorzystywana do obsługi wszystkich spektrometrów firmy JASCO. Aplikacja Know-it-All z biblioteką 13 000 widm znajduje się w wyposażeniu standardowych spektrometrów FT/IR. Oprogramowanie umożliwia odczyt najważniejszych formatów widm i posiada różne parametry ich wyszukiwania wraz z funkcjami zarządzania. Pozwala także na tworzenie biblioteki widm przez użytkownika, jak również analizę grup funkcyjnych i struktur chemicznych oraz przygotowanie raportów końcowych.

 

FT/IR – 4600 i 4700

Spektrometry te są polecane przede wszystkim do celów edukacyjnych oraz prowadzenia rutynowych pomiarów. W standardowej konfiguracji zakres pomiarowy wynosi od 7800 do 350 cm-1. W wersji rozszerzonej natomiast, zakres ten może wynosić od 15000 do 2200 cm-1 lub od 5000 do 220 cm-1. Każdy z aparatów wyposażony jest standardowo między innymi w: funkcję automatycznego ustawiania dzielnika wiązki, zmienną aperturę, możliwość przedmuchiwania wnętrza całego aparatu gazem obojętnym i moduł automatycznej walidacji. Ponadto, stosując opcjonalny detektor MCT, aparat może zostać wzbogacony o tryb szybkiego skanowania, pozwalający na wykonywanie nawet do 10 skanów/s.

Szczegóły

FT/IR – 6600, 6700 i 6800

Aparaty serii FT/IR-6000 zostały zaprojektowane z myślą o badaniach naukowych i działach rozwojowych, ze względu na możliwość rozbudowy standardowego spektrum pomiarowego (od 7800 do 350 cm-1) o zakres dalekiej i bliskiej podczerwieni. Spektrometry te, w odpowiedniej konfiguracji, mogą osiągnąć maksymalny zakres pomiarowy w granicach od 25000 do 50 cm-1. Każdy z aparatów wyposażony jest standardowo w: funkcję automatycznego ustawiania dzielnika wiązki, zmienną aperturę oraz system przedmuchiwania całego aparatu gazem obojętnym. Dodatkowo, dzięki opcjonalnej możliwości uzyskania wewnątrz aparatu pełnej próżni, możliwe są pomiary w zakresie dalekiej podczerwieni. Przy użyciu automatycznego zmieniacza dzielnika wiązki, mogącego pomieścić do 4 takich dzielników oraz jednostki automatycznego zmieniacza okienek interferometru, można prowadzić pomiary w bardzo szerokim zakresie spektralnym, bez konieczności manualnej ingerencji użytkownika w budowę aparatu. Model 6800 wyróżnia się trybem szybkiego skanowania (20 skanów/s), jak i optyką, której powierzchnia jest pokryta złotem. Właściwości te są także dostępne, jako opcje, dla modeli 6600 i 6700.

Szczegóły

Spectra Manager II dla spektrometrów FT/IR

Sterowanie aparatem i obróbka danych możliwa jest dzięki wielofunkcyjnemu pakietowi oprogramowania Spectra Manager II, kompatybilnemu z systemem operacyjnym Windows. Przykładowe funkcje operacyjne oprogramowania to między innymi: ustawianie parametrów pomiarowych, ich przechowywanie, wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym, zmiana skali, funkcje powiększenia części widma, wygładzanie, korekcja linii podstawowej, kompensacja dwutlenku węgla i pary wodnej, korekcja ATR, wyszukiwanie pików, oznaczanie wysokości piku, obliczanie powierzchni piku, operacje arytmetyczne, liczenie pochodnych, konwersja %T/Abs, konwersja KM i KK, automatyczne odejmowanie widm, konwersja do formatów JCAMP i ASCII, edycja szablonu wydruku, etc. Opcjonalnie dostępna jest również wersja zgodna z wytycznymi 21 CFR Część 11, jak również pakiety oprogramowania analizy wieloskładnikowej PCR, PLS, PCA, CLS.

Szczegóły

» Strona producenta »

Do wykonywania pomiarów metodą FT/IR dostępny jest szeroki wybór uchwytów próbek. Wybierając odpowiedni uchwyt próbki oraz metodę pomiaru, można określić właściwości spektralne (w zakresie podczerwieni) materiałów znajdujących się w różnych stanach fizycznych.
Dla spektrometrów FT/IR JASCO oferowany jest szeroki zakres dodatkowych uchwytów i akcesoriów firm takich jak JASCO, Pike i Specac, obejmujących m. in. prasy do przygotowania tabletek KBr, kuwety gazowe, akcesoria ATR oraz mikroskopy FT/IR.


Szczegóły