Spektroskopia

P-2000 polarymetry image

P-2000 polarymetry

Firma JASCO rozpoczęła produkcję polarymetrów w roku 1967. W 2007 roku na rynek wprowadzona została nowa seria tych urządzeń, oznaczona symbolem P-2000. Podczas procesu projektowania, oprócz uproszczenia obsługi, wzięto także pod uwagę różnorodność potrzeb pomiarowych użytkowników, umożliwiając elastyczną i prostą modyfikację spektrometrów. W celu spełnienia tych oczekiwań, urządzenia z serii P-2000 wyposażono w lampy sodowe (Na), rtęciowe (Hg) i halogenowe. W aparacie mogą być zainstalowane jednocześnie dwie wybrane lampy. W zależności od potrzeby, z poziomu oprogramowania, można wybrać jedną z nich za pomocą zwierciadła przełączającego. Oprócz manualnych filtrów, opcjonalnie dostępny jest również automatyczny, 8 pozycyjny zmieniacz filtrów, do stosowania z lampą halogenową i rtęciową. Ponadto, średnica wiązki światła przechodzącego przez kuwetę może być regulowana poprzez użycie odpowiedniej apertury dopasowanej do kuwety (apertura 1,8 mm, 3 mm i 8 mm dla kuwet o wewnętrznej średnicy 2,5 mm, 3,5 mm i 10 mm).

Po zadaniu odpowiednich parametrów, można w łatwy sposób przeprowadzić serię pomiarów korzystając z przycisku Start, umieszczonego na obudowie urządzenia. Badane próbki mogą być utrzymywane w stałej, wybranej przez użytkownika temperaturze, dzięki zastosowaniu kuwety z płaszczem wodnym lub, alternatywnie, uchwytu z modułem Peltiera. Istnieje możliwość przyspieszenia procedury pomiarowej, w przypadku dużej ilości próbek, stosując sipper.

Polarymetrami można sterować za pomocą oprogramowania Spectra Manager II, które jest kompatybilne ze wszystkimi spektrometrami firmy JASCO, lub modułu iRM (Intelligent Remote Module).

Specyfikacja:

 • dwa, przełączane z poziomu oprogramowania, źródła światła
 • tryby pomiarowe odczytu: skręcalność optyczna (α), skręcalność właściwa ([α]), czystość optyczna, stężenie, skala cukrowa, skala Brixa
 • zakres pomiarowy: ± 90°
 • rozdzielczość odczytu: 0,0001°
 • dokładność z użyciem lampy sodowej: do 1° ± 0,002°, powyżej 1° ± 0,2%
 • powtarzalność: 0,002°
 • czas reakcji: 6°/s
 • modulator: komórka Faradaya
 • detektor: fotopowielacz (PMT)
 • zakres odczytu temperatury: 0 do 40 °C ± 0,1°C
 • dwa czujniki temperatury: jeden ruchomy – może mierzyć temperaturę próbki bezpośrednio w kuwecie; drugi wbudowany w uchwyt kuwety
 • łatwe połączenie wężyków termostatu z płaszczem wodnym kuwety za pomocą wbudowanych przyłączy
 • automatyczne rozpoznawanie źródła światła, filtrów i uchwytu kuwet, zgodnie z GLP
 • autodiagnostyka
 • maksymalna długość kuwety: 100 mm
 • wyjście sygnału analogowego na potrzeby aplikacji chromatograficznych
 • wymiary: 653 x 249 x 364 mm (szer. x głeb. x wys.), masa około 30 kg.

Spectra Manager II

Pakiet oprogramowania komputerowego Spectra Manager II do sterowania polarymetrami i gromadzenia danych, pozwala nie tylko na przeprowadzanie pomiarów skręcalności, ale również jej zmian w funkcji czasu. Uzyskane wyniki mogą być wyświetlane w jednostkach α, [α], Brixa, skali cukrowej, jak również stężenia i czystości optycznej. Moduł walidacyjny, będący częścią podstawowego pakietu oprogramowania, umożliwia użytkownikowi, w sposób regularny i łatwy, monitorowanie urządzenia. Wyniki z takiego sprawdzenia mogą być drukowane w formie papierowej lub zapisywane w postaci elektronicznej. Dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego dostępna jest wersja oprogramowania zgodna z 21 CFR część 11, z wielopoziomową kontrolą dostępu dla użytkowników.

 

iRM

iRM (Intelligent Remote Module) umożliwia sterowanie polarymetrem przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego, bez konieczności stosowania komputera. Moduł ten pozwala na wykonywanie pomiarów i wyświetlanie wyników w jednostkach α, [α], Brixa, skali cukrowej, jak również stężenia i czystości optycznej poprzez czytelny i prosty interfejs. Oprogramowanie walidacyjne, będące częścią podstawowego pakietu, daje użytkownikowi możliwość łatwej kontroli oraz dokumentowania pracy urządzenia. Za pomocą drukarki bezpośrednio podłączonej do iRM, pomiary oraz obliczenia statystyczne mogą być utrwalone w formie wydruków. Dane przechowywane są na karcie pamięci, skąd mogą zostać archiwizowane na komputerze klasy PC za pomocą dostarczanego czytnika kart pamięci.

 

» strona producenta »

 

Standardowy uchwyt na kuwety polarymetru P-2000 pozwala na pracę z kuwetami o maksymalnej długości drogi optycznej 10 cm, w tym termostatowanymi za pomocą płaszcza wodnego, dzięki wbudowanym przyłączom doprowadzającym wodę z opcjonalnego termostatu cyrkulacyjnego. Zastosowanie uchwytu z modułem Peltiera umożliwia ustawienie żądanej wartości temperatury próbki z poziomu oprogramowania. Istnieje również możliwość zwiększenia przepustowości pomiarowej urządzenia stosując sipper. W razie potrzeby można także rozszerzyć standardowy zakres pomiarowy (350-650 nm) do 250-880 nm., tzw. „bliskie UV”.

 • opcjonalne rozszerzenie zakresu pomiarowego (bliskie UV) zawiera: polaryzator Glan-Taylor, kwarcową komórkę Faradaya oraz fotopowielacz (PMT) szerokiego zakresu (250 – 880 nm)
 • uchwyt na kuwetę termostatowany modułem Peltiera, zakres pracy: 15 do 40°C ± 0,2°C
 • sipper, zawierający kuwetę przepływową o drodze optycznej 100 mm oraz wbudowaną
  mikropompę; minimalna objętość próbki: 5 ml
 • kuwety szklane i kwarcowe o długościach drogi optycznej od 10 do 100 mm i średnicy
  od 2,5 do 10 mm
 • wzorce kwarcowe o znanej wartości skręcalności optycznej