Przygotowanie próbek

Biotage TurboVap image

Biotage TurboVap

Biotage TurboVap drugiej generacji są urządzeniami (wyparkami), Biotage_NewTurboVapLVsłużącymi do zatężania próbek analitycznych (np. po ekstrakcji rozpuszczalnikowej). W porównaniu do wyparek poprzedniej generacji, charakteryzują się one zmienioną konstrukcją, zarówno pod względem budowy wewnętrznej jak i panelu obsługi, umożliwiając częściowe lub całkowite wysuszenie próbki przez efektywne odparowanie rozpuszczalnika. Następuje ono, bez potrzeby stosowania próżni czy wysokiej temperatury, dzięki helikalnemu (wzdłuż linii śrubowej) przepływowi gazu, który powoduje szybkie odparowywanie, bez wyrzutu próbki poza naczynie. Ruch helikalny sprawia także, że zatężana próbka nie osiada na ściankach probówki, ale kierowana jest na dno naczynia. Probówki umieszczone są w termostatowanej łaźni wodnej, która wyposażona jest w przezroczyste ścianki pozwalające na obserwację procesu zatężania. Łaźnia posiada również oświetlenie wnętrza, które zmienia się w zależności od etapu odparowywania oraz króciec, umożliwiający szybkie jej opróżnienie i czyszczenie. System dysz i statywy na probówki mogą być ponadto łatwo wymieniane i czyszczone. Urządzenie jest obsługiwane przez 7 calowy panel dotykowy, na którym istnieje możliwość regulacji przepływu gazu, temperatury i czasu, przy czym przepływ gazu można zmieniać krokowo lub liniowo w trzech segmentach. Pamięć aparatu pozwala przechowywać 10 metod. Dodatkowo, urządzenie posiada funkcję programowalnego uruchamiania grzałki termostatu, w celu uzyskania zadanej temperatury w określonym czasie. Odparowywanie może zostać zakończone ręcznie, po ustalonym czasie oraz, jak ma to miejsce w przypadku TurboVap II, po wykryciu punktu końcowego lub kombinacji punktu końcowego i dodatkowego czasu, kiedy to instrument przechodzi w stan spoczynku, wyłączając oświetlenie i ogrzewanie. Koniec procesu zatężania sygnalizowany jest przez alarm dźwiękowy (z regulacją głośności z poziomu oprogramowania) i zmianę koloru oświetlenia na zielony. Opary są usuwane przez wbudowany wyciąg i kierowane pod dygestorium za pomocą węża (3,8 m długości) dołączonego do systemu. Nowe instrumenty mogą być ponadto dostosowywane do indywidualnych potrzeb użytkownika dzięki wymiennym statywom na probówki i systemowi dysz.

TurboVap LVBiotage_NewTurboVapLV_manifold

W zależności od zastosowanego statywu, wyparka TurboVap LV pozwala na umieszczenie 24 lub 48 probówek, umożliwiając zatężanie próbek o pojemności w zakresie od 1,5 do 60 ml. Dysze ustawione są w siatce 6×8, a przepływ gazu może być włączany i wyłączany z poziomu oprogramowania, niezależnie dla każdego rzędu dysz. W obrębie pojedynczego rzędu można blokować nieużywane dysze za pomocą dołączonych zatyczek.

Specyfikacja:

 • ilość próbek: maks. 48 lub 24 (w zależności od zastosowanego rodzaju statywu)
 • pojemność probówki: 1,5-60 ml
 • zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 90°C (dokładność ±2°C)
 • wyłącznik czasowy: tak
 • wykrywanie punktu końcowego odparowania: brak
 • ciśnienie gazu wlotowego: 6-9 bar
 • objętościowe natężenie przepływu gazu dla pojedynczej dyszy: do 5,5 litra/min dla 24 dysz lub do 3,5 litra/min dla 48 dysz
 • wymiary: 400 x 400 x 590 mm (szer. x głęb. x wys.), 17 kg (pusty), 29 kg (napełniony wodą, ze statywem i probówkami)

TurboVap IIBiotage_NewTurboVapII_glass

W wyparce TurboVap II, w zależności od stosowanego statywu, można umieszczać 6 probówek o objętości 50 lub 200 ml. Każda z probówek posiada indywidualne włączanie i wyłączanie dopływu gazu, a każdy ze statywów na probówki może być wyposażony w indywidualne czujniki optyczne. Czujniki te pozwalają na rejestrację poziomu próbki, co umożliwia zatrzymanie procesu odparowania, gdy objętość próbki zmniejszy się do 0,2 lub 0,7 ml. Maksymalna temperatura w łaźni przy zastosowaniu statywu z czujnikami optycznymi wynosi 60°C. Powyżej tej temperatury (do 90°C) TurboVap może pracować wyłącznie ze statywami bez czujników optycznych, jako wyparka z wyłącznikiem czasowym.

Specyfikacja:

 • ilość próbek: maks. 6
 • pojemność probówki: 50 lub 200 ml
 • zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 90°C (dokładność ±2°C), z czujnikami optycznymi odtemperatury otoczenia do 60 °C
 • wyłącznik czasowy: tak
 • wykrywanie punktu końcowego odparowania: tak
 • ciśnienie gazu wlotowego: 6-9 bar
 • objętościowe natężenie przepływu gazu dla pojedynczej dyszy: do 7 litrów/min
 • wymiary: 400 x 400 x 590 mm (szer. x głęb. x wys.), 17 kg (pusty), 29 kg (napełniony wodą, ze statywem i probówkami)

TurboVap EH

Biotage_NewTurboVapEHrackWyparka zaprojektowana do statywów kolektora frakcji stacji roboczej Extrahera SPE Biotage (zestaw do ekstrakcji do fazy stałej).

Specyfikacja:

 • ilość próbek: maks. 48 (2 statywy stacji Extrahera x 24 pozycji w jednym statywie)
 • pojemność probówki: od 4 do 11 ml (probówki o wymiarach 12×75 mm, 16×75 mm oraz 18×75 mm z zestawu Extrahera SPE Biotage)
 • zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 90°C (dokładność ±2°C)
 • wyłącznik czasowy: tak
 • wykrywanie punktu końcowego odparowania: brak
 • ciśnienie gazu wlotowego: 6-9 bar
 • objętościowe natężenie przepływu gazu dla pojedynczej dyszy: do 5,5 litra/min dla 24 dysz lub do 3,5 litra/min dla 48 dysz
 • wymiary: 400 x 400 x 590 mm (szer. x głęb. x wys.), 17 kg (pusty), 29 kg (napełniony wodą, ze statywem i probówkami)

TurboVap 96

Urządzenie to różni się pod względem konstrukcji od wyżej wymienionych wyparek. TurboVap96Po umieszczeniu w nim 2 sztuk 96-dołkowych mikropłytek lub płytek głębokodołkowych, proces odparowania następuje w wyniku helikalnego przepływu gazu oraz podgrzania płytek. Urządzenie obsługuje się za pomocą przycisków. Parametry takie jak temperatura (regulowana w zakresie od temperatury otoczenia do 80°C), natężenie przepływu gazu oraz czas trwania procesu można ustawiać niezależnie dla każdej z płytek.

Specyfikacja:

 • ilość próbek: 2 mikropłytki lub płytki głębokodołkowe (2×96 dołków)
 • zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 80 °C
 • wyłącznik czasowy: tak (1 – 99 min)
 • wykrywanie punktu końcowego odparowania: brak
 • ciśnienie gazu wlotowego: 2,1-5,5 bar
 • objętościowe natężenie przepływu gazu dla każdej płytki: od 2,5 do 47 litrów/min
 • wymiary: 305 x 305 x 610 mm (szer. x głęb. x wys.), masa 18,4 kg.

» strona producenta »