Przygotowanie próbek

Wyparki Athena image

Wyparki Athena

Turbo Evaporator: urządzenia do odparowywania rozpuszczalników i zatężania próbek.
Aparaty Turbo Evaporator z serii AT-EV umożliwiają odparowanie rozpuszczalników z próbek do sucha lub do określonej objętości. Do pracy wymagane jest dostarczenie z zewnątrz gazu obojętnego (np. azotu). Dzięki zastosowaniu specjalnie skonstruowanych dysz, proces odparowywania następuje łagodnie, bez stosowania próżni i wysokich temperatur. Szybkie odparowywanie rozpuszczalników możliwe jest poprzez nadanie strumieniowi gazu ruchu spiralnego, który zapewnia, że próbka nie wypada poza naczynie, w którym jest zatężana, ani nie osiada na jego ściankach, lecz przemieszcza się do dolnej części naczynia. W celu szybszego odparowania, próbki umieszczone są w łaźni wodnej. Koncentratory nie muszą być umieszczone pod wyciągiem, gdyż posiadają wbudowany układ wentylujący wraz z przewodem odprowadzającym opary, który jest podłączany do ekstraktora. Dostępne są dwa rodzaje urządzeń: AT-EV-50 do odparowywania mniejszych objętości (od 1,5 do 30 ml) oraz AT-EV-08 do zatężania próbek o większych objętościach (do 200 ml)

AT-EV-50 Turbo Evaporator

AT-EV-50 Turbo Evaporator umożliwia jednoczesne odparowywanie rozpuszczalnika z maksymalnie pięćdziesięciu próbek. W celu optymalizacji procesu odparowywania opracowano cztery różne typy uchwytów na próbówki. Dysze doprowadzające sprężony gaz zorganizowane są w pięciu równoległych magistralach, z których każda może być uruchamiana niezależnie od pozostałych. W ramach pojedynczej magistrali można odciąć dopływ gazu do poszczególnych stanowisk próbek przy użyciu specjalnych zatyczek. Próbówki zanurzone są w łaźni wodnej, której temperaturę można regulować w zakresie: od temperatury otoczenia do 95 °C. Dzięki regulacji ciśnienia wlotowego gazu oraz czasu procesu, odparowywanie można prowadzić w warunkach zapewniających powtarzalność. Urządzenie odcina dopływ gazu po upływie zadanego czasu, sygnalizując to jednocześnie dźwiękiem.

Specyfikacja:

 • ilość próbek: max. 50
 • objętość odparowywanych próbek: 1,5-30 ml
 • zakres temperatury łaźni: temperatury otoczenia do 95 °C
 • sygnalizacja upływu zadanego czasu: tak
 • wykrywanie punktu końcowego: nie
 • odzysk rozpuszczalnika: nie
 • regulacja czasu odparowywania: 15s – 10h
 • ciśnienie gazu wlotowego: 60-100 psi (4,1 – 6,9 bar).
 • zużycie gazu: 3 l/min/dyszę przy ciśnieniu 15 psi
 • objętość łaźni: 6,5 l
 • gabaryty: 55 x 40 x 30 cm, 15 kg bez wody
 • kraj produkcji: Indie

AT-EV-08 Turbo Evaporator

AT-EV-08 Turbo Evaporator umożliwia jednoczesne odparowywanie rozpuszczalnika z maksymalnie ośmiu próbek o objętościach do 200 ml każda. W celu optymalizacji procesu Athena_EV-08odparowywania opracowano trzy różne typy uchwytów na próbówki. Dysze doprowadzające sprężony gaz zorganizowane są w dwóch równoległych magistralach, z których każda może być uruchamiana niezależnie od pozostałych. W ramach pojedynczej magistrali można odciąć dopływ gazu do poszczególnych stanowisk próbek przy użyciu specjalnych zatyczek. Próbówki zanurzone są w łaźni wodnej, której temperaturę można regulować w zakresie: od temperatury otoczenia do 95 °C. Dzięki regulacji ciśnienia wlotowego gazu oraz czasu procesu, odparowywanie można prowadzić w warunkach zapewniających powtarzalność. Urządzenie odcina dopływ gazu po upływie zadanego czasu, sygnalizując to jednocześnie dźwiękiem.

Specyfikacja:

 • ilość próbek: max. 8
 • objętość odparowywanych próbek: do 200 ml
 • zakres temperatury łaźni: temperatury otoczenia do 95 °C
 • sygnalizacja upływu zadanego czasu: tak
 • wykrywanie punktu końcowego: nie
 • odzysk rozpuszczalnika: nie
 • regulacja czasu odparowywania: 15s – 10h
 • ciśnienie gazu wlotowego: 60-100 psi (4,1 – 6,9 bar).
 • zużycie gazu: 7,5 l/min/dyszę przy ciśnieniu 15 psi
 • objętość łaźni: 6,5 l
 • gabaryty: 55 x 40 x 30 cm, 20 kg bez wody
 • kraj produkcji: Indie