Flash chromatografia

Aparaty Isolera image

Aparaty Isolera

Szwedzka firma Biotage jest producentem szerokiej gamy aparatów do chromatografii flash o różnych konfiguracjach. Kompaktowe aparaty z serii Isolera zawierają wszystkie niezbędne moduły do przeprowadzania rozdziału produktów syntez organicznych, peptydów, białek, w ilości od miligramów aż do 150 gramów, przy zastosowaniu kolumn z normalnym lub odwróconym układem faz. Rozdział jest monitorowany za pomocą wbudowanego detektora UV, UV/VIS lub detektorów zewnętrznych (np. detektora RI, światła rozproszonego). Frakcje mogą być kolekcjonowane na podstawie sygnału z detektorów lub w oparciu o zdefiniowane objętości.
Wbudowany komputer z ekranem dotykowym pozwala w prosty sposób tworzyć metody niezbędne do przeprowadzania rozdziału. Oprogramowanie, w oparciu o wbudowane algorytmy, sugeruje metodykę dla chromatografii flash bazując na danych z chromatografii cieńkowarstwowej (TLC). Możliwa jest również optymalizacja kosztów rozdziału dla procesów czasochłonnych oraz zużywających duże ilości rozpuszczalników.

Isolera Prime

Isolera Prime to podstawowy model flash chromatografu, wyposażony w system przepływu eluentu, który pozwala na tworzenie gradientu dwuskładnikowego (binarnego). Umożliwia oczyszczanie próbek w ilości od miligramów do 75 gramów. Frakcjonowanie może być realizowane na kilka sposobów: ręcznie, na podstawie zdefiniowanej objętości, na podstawie sygnału z wbudowanego detektora UV o stałej długości fali lub dwukanałowego o ustawianych przez operatora długościach fal oraz na podstawie sygnału z zewnętrznego detektora. Wbudowany komputer umożliwia programowanie gradientu i jego optymalizację, w oparciu o dane z rozdziału TLC. Funkcja przypisywania kolorów do poszczególnych frakcji pozwala na identyfikację produktów rozdziału w kolektorze. W trakcie trwania procesu rozdziału można dokonywać pewnych korekt, poprzez zmianę wartości przepływu, składu fazy ruchomej oraz parametrów frakcjonowania. Funkcja obliczania zużycia rozpuszczalnika daje możliwość zaplanowania odpowiedniej objętości eluentu. Pomaga to uniknąć sytuacji, w której należy zatrzymać proces rozdziału, w celu uzupełnienia rozpuszczalników. Metody i dane są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu. Mogą być również kopiowane na pamięć przenośną USB.

Specyfikacja:

 • zakres przepływu: 5 – 100 ml/min
 • precyzja przepływu: ±2 %
 • maksymalne ciśnienie: 10 bar (145 psi)
 • liczba wejść dla rozpuszczalników: 2
 • tryb gradientu: dwuskładnikowy
 • precyzja gradientu: ±3 % (pomiędzy 1 – 99 %)
 • detekcja: detektor ze stałą długością fali 254 nm lub detektor dwukanałowy (200-400 nm)
 • wyświetlanie i przetwarzanie sygnału z detektora zewnętrznego (0 – 5 V)
 • tryby frakcjonowania: objętość, próg detekcji, nachylenie krzywej detekcji
 • objętość frakcji: możliwa do zaprogramowania od 1 ml do objętości uzależnionej od wielkości użytego statywu (maksymalnie 450 ml)
 • maksymalna ilość frakcji (standardowy model, statyw 13 x 100 mm): 192 frakcje
 • dozowanie próbek ciekłych: bezpośrednio na kolumnę; poprzez 3-drożny zawór dozujący (opcja)
 • dozowanie próbek stałych: suche dozowanie; wkład dozujący Samplet™; uchwyt na próbkę z ustawianą objętością (opcja)
 • sterowanie i zarządzanie danymi: wbudowany komputer z ekranem dotykowym o przekątnej 10,4″, z wyświetlaniem graficznym i edycją gradientu (kliknij i przeciągnij)
 • wymiary: 60 x 36 x 50 cm, obudowa odporna na działanie rozpuszczalników

Isolera

Aparaty z linii Isolera umożliwiają tworzenie eluentu przez łączenie dwóch z czterech arbitralnie dostarczanych rozpuszczalników albo gradientu dwuskładnikowego ze stałym udziałem procentowym jednego dodatkowego rozpuszczalnika. Sprostają one najbardziej wyszukanym wymaganiom stawianym przez laboratoria, których celem podczas przeprowadzania rozdziałów jest oczyszczanie materiałów w ilościach od miligramów do 75 gramów. Aparaty Isolera są produkowane w konfiguracji 1- lub 4-kolumnowej, przy czym dla 4-kolumnowej jednostki może zostać przypisana indywidualna metodyka rozdziału do każdej z kolumn. Frakcjonowanie może być realizowane na kilka sposobów: ręcznie, na podstawie zdefiniowanej objętości, na podstawie sygnału z wbudowanego detektora UV o stałej długości fali lub dwukanałowego detektora UV-VIS o ustawianych przez operatora długościach fal oraz na podstawie sygnału z zewnętrznego detektora. Wbudowany komputer umożliwia programowanie gradientu i jego optymalizację, w oparciu o dane z rozdziału TLC. Funkcja przypisywania kolorów do poszczególnych frakcji pozwala na identyfikację produktów rozdziału w kolektorze. W trakcie trwania procesu rozdziału można dokonywać pewnych korekt, poprzez zmianę wartości przepływu, składu fazy ruchomej oraz parametrów frakcjonowania. Funkcja obliczania zużycia rozpuszczalnika daje możliwość zaplanowania odpowiedniej objętości eluentu. Pomaga to uniknąć sytuacji, w której należy zatrzymać proces rozdziału, w celu uzupełnienia rozpuszczalników. Metody i dane są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu. Mogą być również kopiowane na pamięć przenośną USB.

Specyfikacja:

 • zakres przepływu: 1 – 200 ml/min
 • precyzja przepływu: ±2 %
 • maksymalne ciśnienie: 10 bar (145 psi)
 • liczba wejść dla rozpuszczalników: 4
 • tryb gradientu: gradient dwuskładnikowy, dowolna kombinacja 2 składników z 4 wejść lub gradient dwuskładnikowy ze stałym udziałem procentowym jednego dodatkowego rozpuszczalnika
 • precyzja gradientu: ±2 % (pomiędzy 1 – 99 %)
 • detekcja: detektor ze stałą długością fali 254 nm lub detektor dwukanałowy (200-400 nm oraz 200-800 nm)
 • wyświetlanie i przetwarzanie sygnału z detektora zewnętrznego (0 – 5 V)
 • tryby frakcjonowania: objętość, próg detekcji, nachylenie krzywej detekcji
 • objętość frakcji: możliwa do zaprogramowania od 1 ml do objętości uzależnionej od wielkości użytego statywu (maksymalnie 450 ml)
 • maksymalna ilość frakcji (standardowy model, statyw 13 x 100 mm): 192 frakcje (z opcjonalnym rozszerzeniem: 384 frakcje)
 • dozowanie próbek ciekłych: bezpośrednio na kolumnę, poprzez 3-drożny zawór dozujący (opcja)
 • dozowanie próbek stałych: suche dozowanie, wkład dozujący Samplet™, uchwyt na próbkę z ustawianą objętością (opcja)
 • sterowanie i zarządzanie danymi: wbudowany komputer z ekranem dotykowym o przekątnej 10,4″, z wyświetlaniem graficznym i edycją gradientu (kliknij i przeciągnij)
 • wymiary: 60 x 36 x 50 cm, obudowa odporna na działanie rozpuszczalników

Isolera LS

Isolera LS to aparat zaprojektowany do rozdziału dużych ilości próbek za pomocą eluentu utworzonego przez kombinację dwóch z czterech arbitralnie dostarczanych rozpuszczalników lub gradientu dwuskładnikowego ze stałym udziałem procentowym jednego dodatkowego rozpuszczalnika. Aparat umożliwia przeprowadzania rozdziałów substancji od miligramów do 150 g. Frakcjonowanie może być realizowane na kilka sposobów: ręcznie, na podstawie zdefiniowanej objętości, na podstawie sygnału z wbudowanego: dwukanałowego detektora UV lub dwukanałowego detektora UV/VIS oraz na podstawie sygnału z zewnętrznego detektora. Wbudowany komputer umożliwia programowanie gradientu i jego optymalizację, w oparciu o dane z rozdziału TLC. Funkcja przypisywania kolorów do poszczególnych frakcji pozwala na identyfikację produktów rozdziału w kolektorze. W trakcie trwania procesu rozdziału można dokonywać pewnych korekt, poprzez zmianę wartości przepływu, składu fazy ruchomej oraz parametrów frakcjonowania. Funkcja obliczania zużycia rozpuszczalnika daje możliwość zaplanowania odpowiedniej objętości eluentu. Pomaga to uniknąć sytuacji, w której należy zatrzymać proces rozdziału, w celu uzupełnienia rozpuszczalników. Metody i dane są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu. Mogą być również kopiowane na pamięć przenośną USB. W podstawowej konfiguracji aparat ma wbudowany detektor wycieku bazujący na zmianie współczynnika załamania światła (RI), który można wyłączyć z poziomu oprogramowania.

Specyfikacja:

 • zakres przepływu: 50 – 500 ml/min
 • precyzja przepływu: ±2 %
 • maksymalne ciśnienie: 10 bar (145 psi)
 • liczba wejść dla rozpuszczalników: 4
 • tryb gradientu: gradient dwuskładnikowy, dowolna kombinacja 2 składników z 4 wejść lub gradient dwuskładnikowy ze stałym udziałem procentowym jednego dodatkowego rozpuszczalnika
 • precyzja gradientu: ±3 % (pomiędzy 3 – 97 %)
 • detekcja: detektor dwukanałowy (200-400 nm lub 200-800 nm)
 • wyświetlanie i przetwarzanie sygnału z zewnętrznego detektora (0 – 5 V)
 • tryby frakcjonowania: objętość, próg detekcji, nachylenie krzywej detekcji
 • objętość frakcji: możliwa do zaprogramowania od 1 ml do objętości uzależnionej od wielkości użytego statywu, nawet do kilku litrów
 • maksymalna liczba frakcji przy użyciu statywu 18 x 150 mm: 224 frakcje
 • dozowanie próbek ciekłych: za pomocą wbudowanej pompy perystaltycznej o przepływie 0 – 200 ml/min,bezpośrednio na kolumnę, poprzez 3-drożny zawór dozujący (opcja)
 • dozowanie próbek stałych: suche dozowanie, wkład dozujący Samplet™, uchwyt na próbkę z ustawianą objętością (opcja)
 • sterowanie i zarządzanie danymi: wbudowany komputer z ekranem dotykowym o przekątnej 10,4″, z wyświetlaniem graficznym i edycją gradientu (kliknij i przeciągnij)
 • wymiary: 60 x 60 x 50 cm, obudowa odporna na działanie rozpuszczalników

Isolera Spektra – opcjonalne oprogramowanie dostępne do aparatów z detektorami o zmiennej długości fali

Aparaty do chromatografii flash z zainstalowanym oprogramowaniem Isolera Spektra posiadają nie tylko funkcje aparatów Isolera oraz Isolera LS, ale są również zdolne do wykorzystania pełnego potencjału detektorów o zmiennej długości fali. Umożliwiają jednoczesną detekcję oraz wyświetlanie widma w czasie rzeczywistym, w całym dostępnym zakresie spektralnym. Otrzymane widma 3D dają możliwość kontroli czystości frakcji. Oprogramowanie zawiera funkcję automatycznego tworzenia gradientu krokowego, symulacji rozdziału i rozszerzonej optymalizacji gradientu w oparciu o dane z rozdziału TLC.

Zapraszamy do odwiedzenia strony The Flash Purification Blog, gdzie można uzyskać informacje na temat aplikacji, a także porady oraz wskazówki związane z chromatografią flash!

» strona producenta »

Isolera ELSD-A120 detektor światła rozproszonego stosowany jest do nielotnych substancji nie wykazujących absorpcji światła w zakresie UV/VIS lub charakteryzujących się znikomą absorbancją. Posiada wyświetlacz graficzny z wielofunkcyjnymi przyciskami do ustawiania parametrów pracy. Może zostać podłączony do systemów Isolera z analogowym wejściem sygnału.

Specyfikacja:

 • lźródło światła: laser diodowy o długości fali 480 nm
 • detektor: fotopowielacz (PMT)
 • temperatura komory odparowania: ustawiana w zakresie temp. pokojowa – 120 °C
 • temperatura komory nebulizatora: ustawiana w zakresie 25 – 90 °C
 • zakres przepływu eluentu: 0,2 – 5 ml/min, z rozdziałem przepływu do 150 ml/min
 • do prawidłowego funkcjonowania potrzebne jest podłączenie gazu inertnego (azot o czystości lepszej niż 99,5 %; przepływie 0,9 – 3,25 l/min; ciśnieniu: 60 – 100 psi)
 • wymiary: 415 x 450 x 200 (wys. x głęb. x szer.), waga: 13 kg

Detektor wycieku dla systemów Isolera oraz Isolera Prime bazuje na zmianie współczynnika załamania światła. Jego pracę można włączyć/wyłączyć z poziomu oprogramowania.

3-drożny zawór dozujący z adaptorem do iniekcji próbek ciekłych.

Do celów odbioru frakcji dostępne są statywy na probówki o wymiarach: 13×100 mm, 16×150 mm, 18×150 mm, 25×150 mm oraz uchwyty na naczynia o objętościach 120 ml, 240 ml i 480 ml.

Zestawy do podawania suchej próbki (DLV) dla ilości: 1 – 30 g, 10 – 70 g, 50 – 500 g. Mogą być podłączone bezpośrednio do kolumn za pomocą połączenia typu Luer, ciśnienie do 7 bar.

Uchwyty kolumn (montowane na bocznej stronie urządzenia, zapewniają pionowe położenie kolumn) dla kolumn do chromatografii flash Biotage SNAP, SNAP Ultra i ZIP.

Uchwyt FlashPack dla standardowych kolumn typu strzykawkowego, który może być użyty z kolumnami do chromatografii flash Biotage Isolute oraz z innymi, dostępnymi na rynku kolumnami o tych samych wymiarach oraz z kolumnami do samodzielnego napełnienia z odpowiednimi tłokami.